Басейни за вода

Преглед

Преглед

Басейните за непречистена вода не са предназначени само да я задържат, докато потрябва. Те са първият етап от процеса на третиране на водата. Времето на престой - времето, през което водата се задържа в басейна - е конструктивна характеристика, която позволява на частиците и наносите да се утаят, както и време за естествено биологично третиране с помощта на водорасли, бактерии и зоопланктон, които естествено живеят във водата.

Grundfos може да доставя всички необходими компоненти за водни басейни, в които има изискване с помощта на миксери и флоумейкъри водата да се движи и да съдържа кислород и нейното качество внимателно да се контролира и регулира чрез дозираща система.

Променящият се товар изисква помпена система, която да може да поеме големи дебити при нисък напор. Флоумейкърите AFG на Grundfos предлагат оптимално енергийно-ефективно решение за смесване в големи басейни, като създават масивен поток с почти равномерна скорост и минимален риск от образуване на "мъртви" зони. Когато конструкцията на басейна не позволява използуване на флоумейкъри, миксерите AMD и AMG на Grundfos предлагат здравина и корозионно-устойчиви материали, лесен сервиз и поддръжка, както и безпроблемна работа в тежки условия.

Традиционно масово използуваните методи за химическа дезинфекция се базират на хлорни съединения. Grundfos може да консултира и доставя решения за дезинфекция с хлорни съединения като хлор-газ (Cl2), натриев хипохлорит (NaOCl), и хлорен диоксид (ClO2).

Grundfos може да доставя завършени дозиращи системи за големи или малки обеми на база различни технологии за флокулация, дезинфекция и pH регулиране. В допълнение, гамата електронни и електрохимични принадлежности от Grundfos предлага пълен контрол на вашите процеси за дозиране и дезинфекция и несъмнено може да се интегрира във вашата система.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Помпи с приложение в Третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg