Изпомпване на отпадъчни води

Преглед

Преглед

За минни приложения третирането на отпадъчни води е процесът на отстраняване на замърсители от водите, отведени от минни работи и преработване на минерали, както и от повърхностни оттоци. При третирането на отпадъчни води обикновено се прилагат механични, биологични и химически процеси за отстраняване на тези замърсители.

Grundfos може да доставя цяла гама от компоненти за транспортирането и пречистването на събрани отпадъчни води и шлам, както и оборудване за механично, биологично и химическо третиране. В допълнение предлагаме решения за мониторинг, контрол и дистанционно управление съобразно вашите изисквания.

Процесът третиране на отпадъчни води варира от обикновени резервоари, служещи единствено за седиментация, до сложните процеси за биологично третиране, които са известни днес. Третирането на технологична вода, която да се използува отново за излужване напр,. е много важна дейност, която намалява значително необходимостта от допълнителна свежа вода.

Гамите мощни помпи за отпадъчни води на Grundfos са предназначени за дрениране, отточни и канализационни води от минни работи и преработка на минерали, както и за отпадъчни води от миньорския град. С ефективните си едноканални или SuperVortex работни колела гамите SE помпи на Grundfos от корозионно устойчиви материали осигуряват свободно преминаване на едри твърди тела, като значително намаляват риска от задръстване.

Миксерите и флоумейкърите на Grundfos предлагат оптимално енергийно-ефективно решение за смесване в басейни с всякакви размери, като създават масивен поток с почти равномерна скорост и минимален риск от образуване на "мъртви" зони. Тези продукти предлагат здрава конструкция и корозионно-устойчиви материали, лесен сервиз и поддръжка, както и безпроблемна работа в тежки условия.

Нашата пълна гама системи с дозиращи помпи са подходящи за големи и за малки дебити и се базират на различни технологии, като Grundfos може да доставя и електронни и електрохимични принадлежности за пълен контрол, а също и напълно автоматизирани системи с PLC-контролери за подготовка на сухи материали и надеждно дозиране.

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.

Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg