Отпадни води - Обществени сгради

Преглед

Преглед

Експерти по отпадни води
Отпадните води са сложна сфера и нашата призната технология за тяхното пречистване е развита на база десетилетия опит, иновации, научни експерименти и тествания. Свържете се с Grundfos, за да получите достъп до нашия опит във всяка една от областите, касаещи отпадни води: дренажни води, повърхностни води, отпадни води без и отпадни води със отпадък от тоалетни.

Специализирани продукти
Продуктите за отпадни води на Grundfos са специализирани технологични единици, всяка една от които е конструирана да отговаря на специфични изисквания. В тях е вложен интелигентен дизайн, висококачествени материали и висока ефективност, характерна за всички решения от Grundfos.

• Помпи за отпадни води
• Подемни станции
• Предварително сглобени помпени станции с потопяеми помпи и управления

Специализирани контролери (Dedicated Controls) и AUTOADAPT3
Решението за отпадни води е най-добро, когато се следи и управлява от система Dedicated Controls на Grundfos, която позволява изпомпването на канализационни води да се интегрира в управляваща сградна система. Възможността за дистанционен достъп до Dedicated Controls позволява винаги да бъдете оперативни. Нашата функция AUTOADAPT3 означава, че вашите потопяеми помпи за отпадни води стават самоуправляващи се, благодарение на сензори за налягане, които управляват тяхното пускане и спиране. AUTOADAPT3 осигурява също лесен монтаж, интелигентен мониторинг и още много.

Свързани продукти
Действителни случаи
Product Guide
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg