Подземно отводняване/дрениране

Преглед

Преглед

Подземното отводняване и дрениране е необходимо за осигуряване на безпрепятствено и непрекъснато изпълнение на минните работи. При отводняването от забои в минни шахти, кариери или баластиерни често има съдържание на абразиви като пясък, частици глина, стружки и други потенциално опасни да причинят повреда предмети, а рН стойността обикновено е много ниска. Отводнителните помпи на Grundfos са предназначени за работа в най-тежки околни условия и могат да се срещнат в минни приложения и офшорни промишлености по целия свят.

Солидната конструкция от висококачествени материали като хромова стомана и силициев карбид означава, че гамата отводнителни помпи AP на Grundfos е идеална за кариери, за временен или фиксиран монтаж и предлага работа при високо налягане без притеснение от наличието на пясък или други абразиви. Гамата отводнителни помпи DWК на Grundfos се характеризира със солидна чугунена конструкция и компактен дизайн и може да изпомпва малки камъчета, работейки с по-големи дебити в сравнение с гамата AP.

Серията помпи SE/SEV на Grundfos е специално разработена за дълготрайна работа с големи потоци и позволява както сух, така и потопен монтаж. За тежки работни условия разполагаме с корозионно-устойчиви версии от материали с по-високи качества.

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg