Повърхностни води

Преглед

Преглед

Добиването на повърхностни води от плитък кладенец в близост до езеро или река осигурява лесна за третиране, естествено филтрирана вода. При необходимост от значителни дебити повърхностната вода е отлично допълнение към първичните източници като изворна и подпочвена вода.

Grundfos може да адаптира помпени решения, съобразно различните изисквания към източниците на повърхностни води. Сезонните промени в нивата на реките и езерата означават, че потопяемите многостъпални помпи SP са идеални за тези приложения, при които периодично има неконтролируемо високи нива на водата.

Тъй като езерата и реките може да са изложени на замърсявания и проникване на пестициди, трябва да се поддържа баланс между бавното филтриране в кладенец край река или езеро и оптималната химическа дезинфекция. Добавяйки ползите от дистанционното управление, спестяванията от консумирана енергия, химикали и тестване преди окончателно третиране могат да достигнат 20%.

Разработените от Grundfos напълно автоматични системи за дезинфекция предлагат лесно решение при методите за дезинфекция с хлор. Grundfos може да консултира и доставя решения за дезинфекция с хлорни съединения като хлор-газ (Cl2), натриев хипохлорит (NaOCl), и хлорен диоксид (ClO2).

С вграждането на задвижвания с променлива скорост и на компоненти за защита на двигателите Grundfos може да предложи завършени системи, които са създадени да работят съвместно. Честотните конвертори CUE на Grundfos представляват една от най-всестранните и гъвкави гами външни задвижвания с променлива скорост за помпи, които се предлагат понастоящем на пазара. Заедно с лесната за използване защита на двигатели MP 204 ние гарантираме 24-часов мониторинг и контрол на всички жизненоважни параметри като защита от работа "на сухо" или от претоварване, което осигурява стабилна работа на помпата.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията, дистанционният мониторинг и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всички евентуалности.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Референтна програма за SP помпи

Референтна програма за SP помпи

Инженерно ръководство за оптимален монтаж на SP помпи.


брошура wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg