Повърхностни води за земеделието

Преглед

Преглед

Когато водата се черпи от канал или воден басейн, възникващите колебания в нивото на водата съществено влияят върху заданието към помпената система, защото тези колебания променят напора. Помпа с постоянна скорост, оразмерена за най-ниско ниво на водата, ще "гори пари" за енергия, когато нивото е високо. От друга страна, помпа с променлива скорост може да настройва скоростта си и да компенсира промените в нивото на водата, всичко в полза на общата продуктивност на фермата.

Със съдействие от Grundfos фермерите ще получат система, която ще балансира работата си според променящото се ниво и необходимото потребление, като защитава срещу работа "на сухо", кавитация и повреда на двигателя.

Свързани продукти
Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg