Спринклери

Преглед

Преглед

Спринклерните системи с постоянна настройка са ефективни за покриване на големи площи. Използуването на помпа с променлива скорост и сензор за налагане автоматично настройва работата на помпата според изискванията на спринклерите. Така се постига по-равномерно напояване и поддържане на ниски разходи. Един контролер за помпата би дал допълнителни преимущества като защита на помпата срещу работа "на сухо" или срещу колебания в захранването, което удължава нейния живот.

Тъй като студът е безмилостен, растениевъдите трябва да разполагат с ефективна система за предпазване от измръзване, която да стартира автоматично с понижаване на температурите. За да се осигури това и необходимият защитен слой лед, нашите помпени системи заедно с правилните разпръскващи глави могат да бъдат определящият фактор.

От наша гледна точка, принципите за осъществяване на това са същите като за всяка друга поливна или напоителна система. С доставянето на вода с правилното и постоянно налягане нашите помпени системи осигуряват равномерен облак влага, която покрива и защитава всички повърхности на растенията.

За надеждна работа на помпите могат лесно да се интегрират температурни сензори, обмен на данни и автоматизация. А ако нещо не е наред, до фермера ще бъде изпратен алармен сигнал.

Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg