Седиментация

Преглед

Преглед

Седиментацията е физически метод за третиране на води, при който става утаяване на суспендираните твърди частици под влияние на гравитацията. Едно от изискванията за правилна седиментация е поддържането на мек пренос чрез помпена система, с която се избягва контактът между седиментите и жизнено важните части на помпата, като се намалява тяхното износване и повреждане.

Grundfos може да доставя помпени системи, които отговарят на тези изисквания, а в допълнение има гама решения за дезинфекция, които ускоряват утаяването на суспендираните частици и спомагат за подобряване качеството на водата.

Поддържането на плавни и контролирани потоци в резервоарите за седиментация и преносът на водата между резервоарите поставят много изисквания към помпеното решение. Помпените системи на Grundfos варират от големи помпи с разделен корпус и помпи със смесен поток, при които се фокусира повече на преноса на вода отколкото на повишаване на налягането, до нашата много успешна вертикална многостъпална центробежна помпа (CR), като покриваме всички необходими работни режими между тях.

Grundfos може да доставя завършени дозиращи системи за големи или малки обеми на база различни технологии за флокулация, дезинфекция и pH регулиране. В допълнение, гамата електронни и електрохимични принадлежности от Grundfos предлага пълен контрол на вашите процеси за дозиране и дезинфекция и несъмнено може да се интегрира във вашата система.

При третирането на води с цел подобряване на тяхното качество все повече навлизат икономичните системи за подготовка на дезинфектант от сухо вещество. Grundfos може да доставя напълно автоматизирани системи на базата на PLC, които подготвят и надеждно дозират органични коагуланти или полиелектролити.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Помпи с приложение в Третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg