Морска вода

Преглед

Преглед

Обезсоляването на морска вода бързо стана допълнителен и нужен източник на питейна вода за много места по света и Grundfos е лидер на пазара в доставките на завършени помпени решения за обезсоляване.

Grundfos може да оборудва инсталации за обратна осмоза с едностъпални или двъстъпални системи, използуващи помпи от неръждаема стомана с висока устойчивост на корозия, както и системи за възстановяване на енергия с помпени турбини на изхода. Такава конструкция може да доведе до икономии от поддръжка, ремонт, консумация на енергия и химикали в инсталацията за обезсоляване.

Морската вода е най-добре да се третира на място, което улеснява изпускането и свежда до минимум риска от корозия. В зависимост от желания дебит и съдържанието на сол, засмукването на морска вода може да е на стотици метри в морето или от корозионно устойчиви кладенци на бреговата ивица.

Grundfos може да доставя помпи както за сух, така и за потопен монтаж. В частност, помпите SPRE на Grundfos са специално предназначени да издържат на корозия, особено когато водата е с висока концентрация на въглеводороди и много химикали.

Разработените от Grundfos напълно автоматични системи за дезинфекция предлагат лесно решение при методите за дезинфекция с хлор. Grundfos може да консултира и доставя решения за дезинфекция с хлорни съединения като хлор-газ (Cl2), натриев хипохлорит (NaOCl), и хлорен диоксид (ClO2). Автоматизираните процеси изискват много малко поддръжка, осигуряват много висока ефективност и намаляват експлоатационните разходи.

С вграждането на задвижвания с променлива скорост и на компоненти за защита на двигателите Grundfos може да предложи завършени системи, които са създадени да работят съвместно. Честотните конвертори CUE на Grundfos представляват една от най-всестранните и гъвкави гами външни задвижвания с променлива скорост за помпи, които се предлагат понастоящем на пазара. Заедно с лесната за използване защита на двигатели MP 204 ние гарантираме 24-часов мониторинг и контрол на всички жизненоважни параметри като защита от работа "на сухо" или от претоварване, което осигурява стабилна работа на помпата.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Референтна програма за SP помпи

Референтна програма за SP помпи

Инженерно ръководство за оптимален монтаж на SP помпи.


брошура wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg