Рециклирани води

Преглед

Преглед

Рециклираната вода е отпадъчна вода, преминала третиране за отстраняване на твърдите частици и определени замърсители и върната по-скоро към водоносния пласт, отколкото изпусната към повърхностни води. Това връщане често се осъществява, като третираните отпадъчни води се използуват за напояване.

Рециклираната вода се нуждае от третиране за отстраняване на замърсителите и обикновено преминава механически, химически и биологически процеси. Grundfos може да доставя компоненти и оборудване за всякакво третиране на отпадъчни води и според изискванията към тях преди да бъдат изпуснати - окончателна дезинфекция.

Разработените от Grundfos напълно автоматични системи за дезинфекция предлагат лесно решение при методите за дезинфекция с хлор. Grundfos може да консултира и доставя решения за дезинфекция с хлорни съединения като хлор-газ (Cl2), натриев хипохлорит (NaOCl), и хлорен диоксид (ClO2).

Grundfos може да доставя завършени дозиращи системи за големи или малки обеми на база различни технологии за флокулация, дезинфекция и pH регулиране. В допълнение, гамата електронни принадлежности от Grundfos предлага пълен контрол на вашите процеси за дозиране и дезинфекция и несъмнено може да се интегрира във вашата система.

С вграждането на задвижвания с променлива скорост и на компоненти за защита на двигателите Grundfos може да предложи завършени системи, които са създадени да работят съвместно. Честотните конвертори CUE на Grundfos представляват една от най-всестранните и гъвкави гами външни задвижвания с променлива скорост за помпи, които се предлагат понастоящем на пазара. Заедно с лесната за използване защита на двигатели MP 204 ние гарантираме 24-часов мониторинг и контрол на всички жизненоважни параметри като защита от работа "на сухо" или от претоварване, което осигурява стабилна работа на помпата.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Помпи с приложение в Третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


брошура wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg