Поемане на непречистена вода

Преглед

Преглед

Първата стъпка за осигуряване на вода за минни работи, преработка на минерали и водни съоръжения, свързани с миньорския град, е добиването на вода, която може да се пречисти. Независимо дали източникът е подпочвена вода, повърхностна вода от реки и езера или рециклирана пречистена вода, Grundfos предлага пълни помпени решения от всякакъв мащаб - от потопяеми до осово-засмукващи помпи и големи помпи с разделен корпус и аксиален поток.

Устойчивостта при добиването на вода от даден източник с течение на времето изисква помпеното решение да е икономически ефективно, да осигурява безпроблемна работа и да е енергийно оптимизирано. Grundfos има цели десетилетия опит в разработването на управляващи и мониторинг системи за помпено оборудване и произвежда свои собствени двигатели на помпи за всякакви флуиди и дебити. С това се постига перфектно съответствие спрямо хидравлика, двигатели, електрическа част и всички останали механични компоненти, които изграждат една цялостна помпена система, гарантирайки възможно най-добрата ефективност (к.п.д.).

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.

Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местна сервизна фирма

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg