Изпомпване от вътрешни места в сгради

Преглед

Преглед

Отстраняването на големи количества отпадни и канални води от жилищни блокове, хотели, ресторанти и други сгради поставя строги изисквания към помпената система. При събиране на водите в затворена система под нивото на земята решението трябва да предлага малка поддръжка, безопасност и висока ефективност на отвеждането на водите до канализацията. Grundfos предлага подемни станции, които са проектирани така, че да намалят експлоатационните и инсталационни разходи и да оптимизират ефективността на работа.

Подемните станции на Grundfos са част от цяла гама продукти за пренос на отпадни и канални води. Продуктите Multilift на Grundfos предлагат компактен дизайн, дълготрайна работа, гъвкавост и способност да се справят с големи обеми в едно или две помпени решения с различни капацитети на резервоарите.

Вашата Multilift помпена система може да контролира евентуални отклонения в заданието за работа с помощта на сериятя контролери по ниво на Grundfos, като предлага много надежден мониторинг и контрол на до 6 помпи и може да работи съвместно със защити на двигатели и честотни конвертори. Обширна гама сензори - като такива за ниво, дебит и температура- гарантира, че ще имате необходимите данни за управляващата вашите помпи система.

Grundfos може да доставя системи за мониторинг и контрол, които увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Контролерът (LC109) на Multilift може да се включи в система за управление на сгради (Building Management System - BMS), като осигури важни аларми. Лесни (рlug-and-play) комуникационни интерфейси, които работят с 95% от наличните на пазара стандарти за комуникация, правят възможен контрол по интернет (Grundfos Remote Management) с лесен за употреба SCADA интерфейс.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части за оптимална работа.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


ръководство за канални води

Изпомпване на канални води

Кратка информация и теория за оптимизиране на инфраструктурата.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg