Преработване/Излужване

Преглед

Преглед

Излужването е промишлен минен процес, с който се извличат съединения на ценни метали като мед, цинк, кобалт и никел от руда, която вече е добита по традиционен метод, натрошена е и е транспортирана, за да бъде оросена на площадката за излужване. Grundfos предлага трансфер помпи, дозиращи помпи за химикали, потопяеми и осово-засмукващи помпи, които покриват целия процес.

Разтворите за излужване варират според наслоената руда, а самият процес на излужване поставя тежки изисквания към конструкцията на помпите. Гамите помпи на Grundfos се предлагат от различни видове висок клас неръждаеми стомани или от титан и могат да бъдат с магнитно-куплирано задвижване или с различни видове механични уплътнения на вала. В допълнение, Grundfos предлага завършени помпени решения във всякакъв мащаб - от потопяеми до осово-засмукващи помпи за агресивна вода със съдържание на химикали като сярна киселина и натриева основа, вода с много ниски нива на pH и сярна киселина с ниска концентрация или с висока концентрация над 90%. Разполагаме и с решения за чиста натриева основа.

Нашата пълна гама системи с дозиращи помпи са подходящи за големи и за малки дебити и се базират на различни технологии, като Grundfos може да доставя и електронни и електрохимични принадлежности за пълен контрол, а също и напълно автоматизирани системи с PLC-контролери за подготовка на сухи материали и надеждно дозиране.

Помпените решения от Grundfos ви позволяват да оползотворите максимално рециклираната технологична вода, като намалите консумацията на свежа вода и сведете до минимум изпускането на пречистена вода. Следващите етапи от процеса на излужване изискват големи количества вода и затова до 90% от пречистената вода се връща обратно. Това свежда до минимум влиянието на производствения процес върху околната среда, което е една от най-важните цели при съвременната модерна минна промишленост.

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg