Преработване на храни

Преглед

Преглед

Преработване на храни

Независимо дали при смесителните процеси става дума за вода или среда с голям вискозитет, Grundfos лесно удовлетворява изискванията. Към смесителния резервоар вода се подава с едностъпални центробежни помпи, а по-вискозният флуид се транспортира със санитарни лобни помпи, при което се запазват характерните текстури на храните. Ако при санитарните процеси е необходимо дозиране, лобната помпа може да го осъществява. За не-санитарни процеси предлагаме отделни дозиращи помпи за точно дозиране напр. на саламура и хранителни съставки.

След като сместа е готова за термична обработка, контролът над температурата става все по-важен. Линейните центробежни помпи на Grundfos са идеални за контролиране на охладителни и загряващи процеси, като осигуряват ефективно загряване на масата до необходимата степен с последващо охлаждане преди подаването и към пълначната инсталация. Ако процесът включва пастьоризация, разполагаме със санитарни помпи от неръждаема стомана, които отговарят на високите хигиенни изисквания.

Всички санитарни помпи на Grundfos са CIP- съвместими и позволяват ефикасно почистване на резервоари, тръби и производствени линии без разглобяване на съоръженията. По този начин производствената линия се подготвя бързо за следващата партида, като времето за престой значително се съкращава.

Ако оптимизирането на процеса пакетиране е важен фактор, Grundfos предлага съвременни Е-решения, с които скоростта на помпите в производствената линия автоматично се настройват към скоростта на пакетиране.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg