Процесни води - Охлаждане

Преглед

Преглед

Процесни води - Охлаждане

Охлаждането е важен етап при много процеси и е приложение, което Grundfos напълно владее. Освен висококачествени многостъпални и бустерни помпи за циркулация на процесната вода в системата, нашата гама включва съвременни системи за дезинфекция и цифрови дозиращи помпи, които ефикасно отстраняват замърсителите чрез прецизно дозиране на всички видове химикали. Химикали са необходими за приложения като отстраняване на накипи и отлагания, както и при инхибитори на ръжда.

Дозиращите помпи са еднакво добри за третиране на води както в отворени системи, където присъствието на аеробни бактерии е опасно за хората, така и в затворени системи, където е важно да се предотврати отлагането на биофилм, за да се защити системата и да се осигури висока ефективност. Предлагайки надеждна работа на помпите при целия охладителен процес, Grundfos може значително да намали загубите ви от престои, свързани с прегряване на компоненти от системата.

Помпите на Grundfos за охлаждане се предлагат и с въздушни охладители за оптимизиране на надеждността дори при най-тежки приложения за охлаждане. Всички помпени решения могат да бъдат с ъс системи за измерване и контрол, адаптирани съобразно изискванията на конкретното приложение. Ако е желателно намаляване на използуваните в процеса химикали, Grundfos предлага решения с повторно използуване на химикалите.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg