Процесни води - Сгради

Преглед

Преглед

Процесни води - Сгради

Промишлените сгради по света извличат ползи от богатото ноу-хау на Grundfos за приложенията с процесни води. Нашите напълно изпитани помпени решения работят безпроблемно в оросителни инсталации, охладителни и климатични системи, като гарантират, че качеството на циркулиращата вода е като това на питейната.

Бактерията Legionella не трябва да се допуска в никакъв случай в процесните води на сградните системи, за да се опази здравето на хората. Това налага предварително третиране на водата. Grundfos предлага най-съвременните системи за дезинфекция с хлорен диоксид, който ефикасно унищожава целия биофилм в тръбите и резервоарите за гореща вода и не допуска развитие на бактерии. Дозирането на химикала се осъществява с прецизни дозиращи помпи по икономичен начин, като същевременно отпада рискът от предозиране. По време на целия процес качеството на водата се следи за гарантиране на безопасността. В допълнение предлагаме надеждни решения за мониторинг и контрол. Те могат да бъдат адаптирани според конкретните изисквания през целия процес.

Третираната процесна вода ефикасно циркулира в тръбите с помощта на едностъпални, многостъпални или бустерни помпи.

Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg