Периферно отводняване

Преглед

Преглед

Периферното отводняване и поддържането на постоянно ниво на водата обикновено изискват определен брой кладенци около откритите рудници. Grundfos може да предложи гъвкаво и ефективно решение за изпомпване на чиста или замърсена вода, съдържаща частици, и да регулира нивото на водата в сондажни кладенци от 30 m до 600 m. За тежки условия, с ниско рН и съдържание на хлориди, разполагаме с корозионно-устойчиви версии от материали с по-високи качества.

Напр., Grundfos може да доставя помпи SP с празна камера, които са подходящи за нуждите ви днес, но предлагат бързо и ефективно решение, ако се наложи изискване за по-голяма дълбочина и мощност. Използуването на гъвкав нагнетателен маркуч позволява лесно и безпроблемно справяне с такива допълнения.

При евентуални големи колебания в нужния капацитет и ако са инсталирани няколко помпи, добавянето на задвижвания с променлива честота ще изравни хидравличния товар към кладенците, като автоматично настрои скоростта на помпите спрямо необходимия капацитет. Това осигурява оптимално отводняване по периферията на рудника.

Защитата за двигателите на Grundfos е разработена не само за двигатели, а и за помпи и при използуване съвместно с интерфейсен модул (Interface Module) осигурява специализиран контрол на нивото на отводняване, предлагащо по-надеждна защита, защото се измерват и други параметри освен електрическото състояние на двигателя. Това дава възможност за контролиране на стартовете и стоповете във времето, за да не се повредят помпата или двигателя, а това помага да се избегнат внезапни прекъсвания на работата и опасността от наводняване.

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg