Инсталации за миене на детайли

Преглед

Преглед

Инсталации за миене на детайли

Помпите на Grundfos са изключително подходящи за инсталации за миене на детайли в промишлеността, като помпите могат да се адаптират по дебит и налягане, за да отговорят на конкретните изисквания.

Едностъпалните или многостъпалните центробежни помпи работят при температури до 180°C и налягания до 40 bar за два типа приложения:

  • Камерни миещи инсталации
  • Тунелни миещи инсталации

Освен гамата стандартни помпи за инсталации за миене на детайли Grundfos предлага и специални помпи за работа с различни флуиди. Ако във водата има масло, материалът за механичното уплътнение на вала трябва да може да издържа на него; особено агресивните миещи препарати изискват материалите в помпата да са устойчиви на тях.

Естествено всички помпи за миещи инсталации могат да се оборудват с дозиращи помпи, които прецизно дозират миещите препарати и разтворителите.

Важно

  • Ако една инсталация за миене на детайли се използува за различни процеси на миене, важно е да се провери дали помпата е устойчива на всички миещи препарати и химикали.
Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg