Постъпващи органични, химически и смесени води

Преглед

Преглед

Постъпващи органични, химически и смесени води

Помпите и помпените системи на Grundfos са изключително подходящи при третиране на органични, химически и смесени отпадъчни води от промишлености по целия свят. Независимо дали отпадъчните води идват от душове, тоалетни, производствени линии за храни или други промишлени процеси, нашето внушително портфолио предлага изпитани решения за дезинфекция и разпределяне.

Отпадъчните води се транспортират от едно стъпало на третиране до следващото с помощта на помпи за ниско налягане, докато ефикасното обратно промиване се извършва с многостъпални помпи за високо налягане. За предварителното третиране Grundfos предлага широка гама оборудване за флокулация с прахообразни и течни полимери. Разполагаме с широка гама механични и цифрови дозиращи помпи за всички възможни химикали, като предлагаме дори системи за дезинфекция, които само трябва да включите и те заработват. Модерната система за хлорен диоксид е конструирана за изключително точно дозиране, което позволява намалена консумация на химикал до абсолютния минимум. Това води до намалени експлоатационни разходи. За вода за обратна промивка на филтри Grundfos може да доставя системи за дезинфекция и почистване/промиване на мембрани.

Оборудването за измерване и контрол може да се адаптира според конкретните изисквания на приложението.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg