Micro CHP

Преглед

Преглед

Бъдещето на снабдяването с топлинна и електроенергия
Използуването на CHP системи за генериране на топлинна и електрическа енергия с помощта на едно и също оборудване представлява бъдещето снабдяване на домакинствата с енергия. Тъй като CHP улавя топлината, която в противен случай ще бъде изгубена в традиционните разделени системи, общата ефективност
на тези интегрирани системи е значително по-висока.

Компактни и енергоспестяващи интегрирани водни групи (IWC)
Ние активно работим с основните производители на оригинално оборудване (OEM) на пазара за малки инсталации за топлинна и електроенергия (Micro CHP) за разработване на оптимизирани продукти за работа в CHP (Combined Heat and Power). Много компактни и енергоспестяващи интегрирани водни клетки (IWC), които предоставят оптимална работа и дълъг живот при всякакви условия, са сред основните ни области на фокусиране.

Ние сме готови за предизвикателството, винаги, когато и вие сте готови.

Решения

Обединете се в интерес на бъдещето

Производителите на оригинално ОВК оборудване са вашият бъдещ партньор в разработването на иновационни Micro CHP решения - както от търговска, така и от техническа гледна точка:

Търговска перспектива

  • Компетентен партньор за развитие
  • Оптимизирани решения с интегрирани водни клетки (IWC)
  • Малка паразитна консумация на мощност


Техническа перспектива

Решения за комбинирани инсталации за топлинна и електроенергия (CHP):

  • Стерлинг двигател (Sterling engine)
  • Газов мотор
  • Микро турбина
  • Горивни клетки

 

 

Insight
Новини
Контакт
Търговска компания

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg