Главна помпена станция

Преглед

Преглед

Помпените станции в системите за пренос на отпадни води са предназначени да работят с непречистени канални води, които постъпват гравитачно от подземни тръбопроводи или от мрежови помпени станции. Главните помпени станции обикновено са проектирани така, че една помпа или една група помпи да се справят с нормалните пикови дебити. Много главни помпени станции за отпадни води работят с помпени системи със сух монтаж, въпреки че системите с потопен монтаж могат да предложат много предимства като намалени експлоатационни разходи, по-голяма надеждност и по-малки инфраструктурни инвестиции. Grundfos може да доставя пълни помпени решения както за сух, така и за потопен монтаж.

Grundfos можеда доставя помпени системи и решения за голямомащабни помпени станции, които могат да бъдат напълно адаптирани по вашите изисквания за съществуващи инсталации и за нови проекти и да бъдат окомплектовани с лесни за сервизиране кранове, електрооборудване и помпи.

При проектиране на помпена станция, специалистите от Grundfos могат да прилагат симулации с изчислителна динамика на флуидите (Computational Fluid Dynamics - CFD), за да опишат точно потоците флуиди и налягането в графичен вид за всяка точка от тръбната система. Това означава, че можем да симулираме и откриваме проблеми за потоците и да ги коригираме преди да започне строителството, като направим помпени шахти, които да работят добре и с малки, и с големи дебити, да се самопочистват и да намалят износването и миризмите от непрекъснато отстраняване на отлагания и твърди вещества.

Гамите помпи SE/SL и S на Grundfos са специално разработени за дълготрайна работа с големи и променливи потоци канални води и позволяват както сух, така и потопен монтаж.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos доставя стартери за помпи и външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE), Dedicated Controls за лесно управление на функционалността на помпите и интернет базиран контрол (Grundfos Remote Management) с лесен за употреба SCADA интерфейс.

Системите за мониторинг и контрол на Grundfos включват лесен за боравене комуникационен интерфейс, съвместим с 95% от наличните на пазара стандарти за комуникация. Обширна гама сензори - като такива за ниво, дебит и температура- гарантира, че ще имате необходимите данни за управляващата вашите помпи система.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и одит на помпи за оптимална работа.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


изпомпване на канални води

Изпомпване на канални води

Кратка информация и теория за оптимизиране на инфраструктурата.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg