Излужване на място

Преглед

Преглед

Излужването на място е процес за извличане на минерали като мед и уран от сондажи, пробити в рудното поле, без да се прилагат конвенционални минни работи. Grundfos може да доставя потопяеми и осово-засмукващи помпи, които осигуряат ефективно нагнетяване на отпадни или обогатени разтвори в сондажа и обратно изпомпване към преработвателната инсталация.

Разтворите за излужване са различни според наслоената руда - от свежа вода за соли до кисели разтвори за мед и киселина или натриев бикарбонат за уран. Това поставя тежки изисквания към конструкцията на помпите и Grundfos предлага адаптирани според приложението помпи за излужване на място. Гамите помпи се предлагат от различни видове висок клас стомани или от титан и могат да бъдат с магнитно-куплирано задвижване или с различни видове механични уплътнения на вала. Grundfos може да предложи помпено решение за много ниски нива на pH, сярна киселина с малка концентрация или с висока концентрация над 90%.

Нашата пълна гама системи с дозиращи помпи са подходящи за големи и за малки дебити и се базират на различни технологии, като Grundfos може да доставя и електронни и електрохимични принадлежности за пълен контрол, а също и напълно автоматизирани системи с PLC-контролери за подготовка на сухи материали и надеждно дозиране.

При евентуални големи колебания в нужния капацитет и ако са инсталирани няколко помпи, добавянето на задвижвания с променлива честота ще изравни хидравличния товар към кладенците, като автоматично настрои скоростта на помпите спрямо необходимия капацитет. Това осигурява оптимално подаване на обогатен разтвор към рудното поле.

Защитата за двигателите на Grundfos е разработена не само за двигатели, а и за помпи и при използуване съвместно с интерфейсен модул (Interface Module) осигурява специализиран контрол на нивото, предлагащо по-надеждна защита, защото се измерват и други параметри освен електрическото състояние на двигателя. Това дава възможност за контролиране на стартовете и стоповете във времето, за да не се повредят помпата или двигателя, а това помага да се избегнат внезапни прекъсвания на работата.

Помпените решения от Grundfos ви позволяват да оползотворите максимално рециклираната технологична вода, като намалите консумацията на свежа вода и сведете до минимум изпускането на пречистена вода. Това свежда до минимум влиянието на производствения процес върху околната среда, което е една от най-важните цели при съвременната модерна минна промишленост.

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg