Подпочвени води

Преглед

Преглед

Подпочвената вода е предпочитан източник за общинско водоснабдяване, който предлага стабилен ресурс, базиран на естествена филтрация от субстратосферата на земята, в сравнение със замърсените повърхностни води и недостига на вода от реки и езера по време на сухите сезони.

Правилното извличане на подпочвените води е в основата на високите нива на енергийна оптимизация и устойчивост, което на свой ред води до намаляване на общите експлоатационни разходи. Оптимизиране на този процес означава да се съобразят неща за сондажното поле като подземния басейн, сондажните кладенци, избраните сондажни помпи, тръбопроводната система и качеството на подпочвената вода.

Grundfos предлага потопяеми многостъпални помпи SP за всички видове кладенци. Помпите SP на Grundfos представляват последната дума в хидравличното проектиране. Предназначени да предоставят оптимална ефективност в периоди на голямо потребление, помпите SP осигуряват ниски разходи в дългосрочен план и имат висока надеждност на работа. Освен че е дълготрайна, помпата осигурява надеждна и безпроблемна непрекъсната работа при много дълги сервизни интервали в сравнение с други решения. С превъзходното качество на изработка и доказани хидравлични качества помпите на Grundfos гарантират надеждна работа без откази и издържат на износване от пясък.

Оптимизирането на сондажното поле е важен въпрос. Типично срещани проблеми в сондажни полета могат да бъдат или прекалено големи, или прекалено малки помпи, спадане на нивото на водата, което налага помпите да работят с по-голям напор, а може да има и проблеми със скоростта и налягането на водата в тръбната мрежа. Тези проблеми могат да доведат до неефективност, увеличени разходи и необходимост да се защити нивото на подпочвените води.

Grundfos разглежда задълбочено цялата работа на сондажното поле и чрез увеличена ефективност може да постигне енергийни спестявания с кратък срок на изплащане. Опитът е показал, че половината от всички енергийни спестявания, които могат да се направят за общинско водоснабдяване, трябва да се постигнат в сондажното поле.

С вграждането на задвижвания с променлива скорост и на компоненти за защита на двигателите Grundfos може да предложи завършени системи, които са създадени да работят съвместно. CUE на Grundfos представлява една от най-всестранните и гъвкави гами външни задвижвания с променлива скорост за помпи, които се предлагат понастоящем на пазара. Заедно с лесната за използване защита на двигатели MP 204 ние гарантираме 24-часов мониторинг и контрол на всички жизненоважни параметри като защита от работа "на сухо" или от претоварване, което осигурява стабилна работа на помпата.

Едновременно с уменията за управление на сондажните полета, Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Референтна програма за SP помпи

Референтна програма за SP помпи

Инженерно ръководство за оптимален монтаж на SP помпи.


брошура water utility профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Действителен случай, Loosdrecht

Действителен случай, Loosdrecht

Grundfos и Vitens си сътрудничат в намирането на нови енергийни спестявания под земята.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg