Подпочвени води

Преглед

Преглед

Подпочвени води

Когато става дума за изпомпване на подпочвени води, помпите и помпените системи за дълбоки сондажи на Grundfos изпъкват напред. Независимо колко дълбоко трябва да слезете, нашите многостъпални помпи за високо налягане ще се справят без усилие и ще изпомпят желаното количество вода. След като водата бъде изтеглена изпод земята, имаме едностъпални и бустерни помпи за нейния пренос до следващата точка - или за последващо третиране, или за непосредствена употреба.

Ако подпочвената вода трябва да бъде изпомпана на повърхността и да бъде непосредствено употребена, продуктите на Grundfos ефикасно помагат за нейното третиране под земята за отстраняване на всякакви химикали. Третирането на водата на място може да е очевидното решение, ако няма достатъчно обем за нейното съхранение.

Всички помпи за дълбоки сондажи на Grundfos могат да се окомплектоват с контролери, адаптирани за надеждно управление и измерване активността на помпата. Ако е необходимо допълнително управление, разполагаме със съвременен монитор за безупречно проследяване на случващото се под земята. В случай на неравномерности или отклонения мониторът подава предупреждение, позволяващо незабавна реакция за избягване на престой от повреда. Качеството на подпочвената вода може също да се следи на всеки етап от третирането чрез надеждно измерване и контрол.

Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg