Подпочвени води за земеделието

Преглед

Преглед

Grundfos може да прилага нашата технология и визия за изпомпване на подпочвени води до повърхността с възможно най-малки разходи и надеждно осигурява достатъчно количество вода за напояване.

Grundfos предлага доказана гама от дълготрайни потопяеми помпи с променлива скорост и вертикални турбини. Те са предназначени за икономически изгодно изпомпване на подпочвени води, като автоматично реагират на променящите се условия в сондажния кладенец. Според конкретния случай, ние предоставяме опита си, за да осигурим подходящите помпи и двигатели.

Освен това, системите за мониторинг и контрол допълнително съдействат за поддържане на надежден дебит вода като защитават помпите от работа "на сухо" или отклонения в захранващото напрежение. Всички такива компоненти са с предварителен инженеринг за максимално лесна работа с помпите и двигателите на Grundfos.

Свързани продукти
Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg