Справяне с наводнения

Преглед

Преглед

Ограничаването на потенциалните щети от наводнения на морския бряг или навътре в сушата изисква надеждно помпено решение. За надеждно справяне с наводнения има много задачи - преди всичко защитата на хората, техните домове, производствените съоръжения, реколтата и добитъка. А в по-продължителен аспект, добрите решения за справяне с наводнения могат да предотвратят замърсяването на водоснабдителната система за питейна вода, увреждането на инфраструктурата и потенциалния риск от глад.

Решения, на които можете да разчитате
Съчетавайки техническо ноу-хау, лидерска позиция в производството и ориентирано към конкретни решения разработване на продуктите Grundfos има помпите и управленията, които могат да се справят с тези тежки изисквания.

Нашият опит е изграден на база съвместна работа с местни проектанти/конструктори, които имат познанията и знаят историята и правилата на тази игра на техните пазари. С течение на годините нашите експерти са разработили надеждни решения за справяне с наводнения за всеки отделен случай в името на обществото по целия свят.

Помпи, които вършат работата
Изпомпването при наводнения се характеризира с изискване към помпеното решение да е за големи дебити при нисък напор. Силната гама помпи с аксиален и смесен поток на Grundfos за справяне с наводнения са специално разработени за дълготрайна употреба в помпени станции, пристанища и басейни за поройни води.

Басейни за поройни води
Басейните за поройни води са ефикасен начин за намаляване пиковите потоци и изравняване на постъпващите дебити поройни води в канализационната мрежа. Нашите помпени решения и управления осигуряват надеждна и автоматична работа на басейните за поройни води, независимо от техния размер. След като хидравличният товар намалее и се освободи капацитет, отново започва пренос на отпадните води с перфектна ефективност.

Съвременни симулации
За постигане на контрол върху наводненията често се изисква внимателно планиране. С използуване на съвременни симулации с изчислителна динамика на флуидите (Computational Fluid Dynamics - CFD) в проектна фаза, ние можем да адаптираме помпените решения, така че да отговарят на тежките изисквания за пренос на огромни количества повърхностни или поройни води и да гарантираме, че ще работят.

Глобален опит
С успешни проекти за контролиране на наводнения в някои от най-рисковите в световен аспект градове в Корея, Дубай, Индонезия, Малайзия, Китай, Индия, Белгия, Дания, САЩ и много други, ние знаем какъв е проблемът и как може да бъде решен – и сме еднакво компетентни да обслужим клиентите по света, независимо дали захранващите им мрежи са с 50 Hz или с 60 Hz.

Експертност на всяка фаза
Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначално идентифициране на потребностите, проектиране, препоръки за настройки на режимите и стратегията, монтаж, експлоатация и поддръжка на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части за оптимална работа.

Свързани продукти
Документация

Download


резервоари за поройни води

Проектиране на резервоари за поройни ...

Ръководството на Grundfos "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" (Проектиране на резервоари за поройни води - препоръки и разположение) включва всички аспекти относно проектирането на резервоари за поройни води - от оразмеряването до монтажа.


Техническа статия на Grundfos

Техническа статия

Полезни съвети при проектиране на помпени станции за контрол на наводнения


Grundfos помпи с аксиален и със смесен поток

Помпи KPL и KWM на Grundfos

Помпи с аксиален и със смесен поток за пренос на големи количества вода


изпомпване на канализационни води

Изпомпване на канализационни води

Кратка информация и теория за оптимизиране на инфраструктурата.


Референции на Grundfos за контролиране на наводнения

Референции за контролиране на наводнения

Grundfos има компетентността да предложи правилното решение. Прочетете в този документ някои от нашите референции за контрол на наводнения по света.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Действителни случаи
Референции

KJI Grundfos – референции от проекти за контролиране на наводнения от цял свят

KJI - фирма от групата Grundfos, има несравнима история в доствките на помпи и решения за контролиране на наводнения по целия свят. Ние сме подбрали няколко референтни проекта, които да покажат мащабите и успеха на тези решения.

KJI Grundfos успешно са инсталирали помпени станции на много места по света, варирайки от нови инсталации в трудна околна среда до проекти за подмяна и преустройство. Общо за тези проекти е оптимизация на работата и консумираната енергия, спестяване на разходи и изискването да отговарят на бъдещите предизвикателства от поройни води.

Да се справяш с увеличени количества поройни води

В първото тримесечие на 2010 г. YCC Grundfos получи поръчка от град Нюпорт, Род Айлънд - САЩ, за помпена станция за поройни води с различни капацитети при променливи изисквания за напор и дебит на преливащи поройни води и за защита от приливи на океана.

Grundfos достави:

Консултации преди продажбата

Проектиране на помпената станция

Доставка на пълен комплект помпена станция

Супервайзорски надзор на монтажа

Въвеждане в експлоатация

Решението на Grundfos с помпената станция:
Grundfos достави произведени от KJI отводнителни помпи, способни да изпълнят заявените по-горе изисквания. Помпите работят.

Аксиални помпи за потопен монтаж в шахти:
Работни условия #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Работни условия #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Аксиална помпа KJI KPL-50hp-14T

Аксиална помпа KJI KPL-120hp14T

2 комплекта помпи

2 комплекта основи от неръждаема стомана за бетонна смукателна тръба

Сензорни модули eMAP на Grundfos KJI

Преоборудване на канализационна помпена станция

В средата на 2010 г. YCC Grundfos получи поръчка от град Стрийтър, Илинойс - САЩ за за нова канализационна помпена станция с различни капацитети за променящи се изисквания за дебит и напор за доразвиване на съоръженията за пречистване на води в Стрийтър.

Местоположение: Streator, ILL.

Дата на поръчката: Второ тримесечие на 2010 г

Представител на YCC Grundfos: Офисът на YCC Чикаго

Grundfos достави:

Консултации преди продажбата

Проектиране на помпената станция

Доставка на пълен комплект помпена станция

Супервайзорски надзор на монтажа

Въвеждане в експлоатация

Решението на Grundfos с помпената станция:
Grundfos достави произведени от GEF потопяеми помпи за потопен монтаж, способни да изпълнят заявените по-горе изисквания. Помпите работят с пълен капацитет от края на 2010 г.

Помпи за потопен монтаж в шахти:
Работни условия = 2510gpm @ 63’ft TDH

Потопяеми помпи за потопен монтаж в шахти:
GEF S2.100.200.520.4.62

3 комплекта помпи

3 комплекта авто-куплиращи системи, направляващи шини и повдигателни вериги

Grundfos Dedicated Control IO111

Помпената станция Nogok Li защитава окръг Yunchun, Южна Корея, от евентуални разрушителни наводнения

Опасността от разрушителни наводнения в река Im-Jin е голяма, тъй като коритото на реката е дълбоко и течението е силно. Наводненията през 90-те години на миналия век взеха 128 човешки жертви и се отразиха на други над 31,000, като нанесоха щети за 1 милиард щатски долара.

Grundfos KJI достави:

Консултации преди продажбата

Съдействие при проектирането на помпената станция

Доставка на комплект помпа и колонна смукателна тръба

Супервайзорски надзор на монтажа

Пускане в експлоатация и обучение на персонала за поддръжка

Решението с помпената станция:
След завършването на мрежовата помпена станция локализираните порои могат да се отведат в река Im-Jin, така че окръг Yunchun да бъде защитен.

Модел на помпата: 1800KWM850 18T66 - 4 броя

Двигател: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Работна точка: Q 390m3/min при H 9.8

Приложение: Поройни води

Помпите са с двойна уплътнителна система на скобата на двигателя. Ако в скобата на двигателя проникне вода през кабелния вход, тя не може да навлезе в самия двигател заради нашата уплътнителна система, което значи, че помпата може да работи безпроблемно в аварийни ситуации.

Монтиран е анти-кавитационен конус, който намалява вибрациите и шума и предотвратява кавитация.

Преоборудване на помпена станция в Чикаго, Илинойс, САЩ

Grundfos доставя помпи на Illinois Dept. of Transportation (IDOT) като част от преоборудването на Помпена Станция #27. Поръчани през трето тримесечие на 2010 г. чрез YCC, монтажът на помпите е предвиден за трето тримесечие на 2011 г.

Grundfos достави:

Консултации преди продажбата

Проектиране на помпената станция

Доставка на пълен комплект помпена станция

Супервайзорски надзор на монтажа

Пускане в експлоатация (Монтаж на помпите трето тримесечие на 2011 г.)

Решението на Grundfos с помпената станция:
Grundfos доставя всичкото помпено оборудване за преустройството и доразвиването на помпената станция за поройни води (с аксиален и смесен поток) на IDOT P.S. #27.

Главни помпи: Работни условия = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Потопяеми помпи с аксиален и смесен поток: KJI KWM-540hp-12T41

Количество (9) комплекта помпи

Количество (8) колонни смукателни тръби

Количество (8) сензорни модула eMAP на Grundfos KJI

Количество (8) комплекта принадлежности за укрепване на повдигащите и захранващите кабели.

Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg