Флокулация

Преглед

Преглед

Флокулацията и седиментацията са масово прилагани при пречистването на питейна вода. При третирането на водата се използуват флокуланти, които подобряват седиментацията и филтрирането на малки частици, напр. да улеснят отделянето на микроскопични частици, които иначе биха направили водата мътна и би било трудно или невъзможно да се отстранят само чрез филтриране.

Правилната флокулация изисква надеждно управление на потока от помпените системи, миксерите и дозиращите помпи, а Grundfos може да достави всички компоненти. Гамата помпи SE на Grundfos са специално разработени за дълготрайна експлоатация и управление на потока и позволяват както сух, така и потопен монтаж. Те предлагат нужната ви надеждност за постигане на правилна седиментация.

Grundfos може да доставя завършени дозиращи системи за големи или малки обеми на база различни технологии за флокулация, дезинфекция и pH регулиране. В допълнение, гамата електронни и електрохимични принадлежности от Grundfos предлага пълен контрол на вашите процеси за дозиране и дезинфекция и несъмнено може да се интегрира във вашата система.

При третирането на води с цел подобряване на тяхното качество все повече навлизат икономичните системи за подготовка на дезинфектант от сухо вещество. Grundfos може да доставя напълно автоматизирани системи на базата на PLC, които подготвят и надеждно дозират органични коагуланти или полиелектролити.

Променящият се товар изисква помпена система, която да може да поеме големи дебити при нисък напор. Флоумейкърите AFG на Grundfos предлагат оптимално енергийно-ефективно решение за смесване в големи басейни, като създават масивен поток с почти равномерна скорост и минимален риск от образуване на "мъртви" зони. Когато конструкцията на басейна не позволява използуване на флоумейкъри, миксерите AMD и AMG на Grundfos предлагат здравина и корозионно-устойчиви материали, лесен сервиз и поддръжка, както и безпроблемна работа в тежки условия.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Помпи с приложение в Третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg