Оросителни инсталации

Преглед

Преглед

Оросяването с цел предотвратяване вдигането на прах е важен аспект при минните работи и за да се намали консумацията на свежа вода, често се използува събрана в утаители рециклирана технологична вода. Вдигането на прах е неизбежен резултат от минните работи и може да задръсти тръби и механични части, причинявайки допълнителни ремонти и поддръжка.

Системите за разпръскване на вода остават най-ефикасният и икономически ефективен начин за борба със запрашаването. С помпено решение от Grundfos можете да пренасяте големи количества вода за кратко време и да използувате голяма конфигурация от дюзи с минимална необходимост от филтриране.

Утаителите са икономически ефективно средство за намаляване мащаба и цената на последващото третиране на водите чрез намаляване на органичния товар в тях, като използуват гравитацията за отстраняване на замърсителите. Получената вода може да се филтрира и третира за повторна употреба при преработването на минерали или за оросяване.

Гамата многостъпални системи за повишаване на налягане Hydro MPC на Grundfos позволява лесно да управлявате зоните с налягане за оптимално транспортиране на водата от утаителите, за пълнене на резервоари и за доставяне на вода до оросителните инсталации.

Солидната конструкция от висококачествени материали като хромова стомана и силициев карбид означава, че гамата отводнителни помпи AP на Grundfos е идеална за кариери, за временен или фиксиран монтаж и предлага работа при високо налягане без притеснение от наличието на пясък или други абразиви. Гамата отводнителни помпи DWК на Grundfos се характеризира със солидна чугунена конструкция и компактен дизайн и може да изпомпва малки камъчета, работейки с по-големи дебити в сравнение с гамата AP.

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg