Капково/Микроспрей напояване

Преглед

Преглед

Капковото и микроспрей напояването са за ниско налягане, когато има изискване да се намали евентуалното изпаряване и изтичане на водата колкото е възможно повече. Поддържането на постоянно налягане е изключително важно за равномерно напояване на всяка от зоните на системата и това може, ако се управлява правилно, да бъде най-ефективният метод. За да се постигне това, системата трябва да може да компенсира промените в дебита с цел поддържане на постоянно налягане, защото зоните се включват и изключват.

Помпа с променлива скорост осигурява постоянно налягане в зоните и същевременно запазва ниски експлоатационни разходи. Контролерите, свързани към Grundfos помпи, могат също да следят състоянието на помпата и това да служи за детектор кога филтърът за пясък има нужда от почистване. В прецизни напоителни системи Grundfos може да интегрира и оборудване за впръскване на химикали, осигуряващо равномерно смесване в изходящата тръба.

Свързани продукти
Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg