Питейна вода

Преглед

Преглед

Питейна вода за промишлени процеси

Внушителната гама помпи на Grundfos за водната индустрия е идеална за получаване на питейна вода. Независимо дали искате да третирате повърхностна или подпочвена вода, нашето ноу-хау за различни приложения гарантира, че качеството на третираната вода ще съответства на стандарта за питейна вода.

Освен осигуряване на едностъпални и многостъпални помпи за пренос на вода от една точка до друга в целия процес на третиране, нашата гама специализирани продукти включва съвременни цифрови дозиращи помпи. Те точно дозират химикалите при предварителното третиране, обезсоляването и дезинфекцията като предлагат безпогрешна работа и при необходимост от рН корекции. Системите за дезинфекция и цифровото дозиране от Grundfos допринасят за много по-равномерна работа – и в допълнение гарантират, че няма да се харчат излишни пари поради предозиране на скъпи химикали.

Преди и след всякакво дозиране на химикали качеството на водата трябва да се измерва и контролира. Grundfos предлага адаптирани решения за измерване и контрол, които ефективно гарантират, че качеството ще отговаря на посочените изисквания.

Важно
Всички дозиращи помпи на Grundfos са изработени от материали, отговарящи на съответните стандарти и сертификати.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg