Отопление в обществени сгради

Преглед

Преглед

Планирайте отоплителните системи отвън навътре
като знаете необходимите за радиаторите или подовото отопление дебити и температури, можете да проектирате системата на база зададени изисквания към основното оборудване. Нашите външни контролери и вградени честотни конвертори осигуряват максимална интелигентност на системите, гъвкавост и най-ниски разходи. За най-добър старт на проекта ви се свържете с нас още при започване на проектирането.

Мислете за системата като за едно цяло
При отоплителните системи енергоефективните помпи са само половината от същността. При правилно проектирана система вие можете да намалите консумацията на енергия, да подобрите нивото на комфорт и да обезпечите сградата за в бъдеще. Grundfos може да ви помогне да постигнете всичко това.

Контрол на скоростта
Използуването на помпи с контрол на скоростта е ключът към създаване на ефективна и безшумна система. Помпите с променлива скорост на Grundfos могат да се управляват от промени в налягането, температурата, дебита, диференциалното налягане или всякакъв друг специфичен измерваем параметър. Това гарантира висока ефективност, малка консумация на енергия и в крайна сметка най-ниски общи експлоатационни разходи.

Решения от Grundfos
Grundfos предлага помпени решения и ноу-хау за системи, които могат да ви помогнат да проектирате и изградите най-ефективните обществени сгради, независимо дали ви трябват климатични системи, противопожарна защита, отвеждане на отпадъчни води, повишаване на налягането или отопление.

Независимо какво ви е необходимо, свържете се с Grundfos още в началото на проектирането.

Свързани продукти
Действителни случаи
Downloads

Downloads

Grundfos Помпи и Ноу-хау за Отоплителни системи

Отопление - Обществени сгради

Grundfos Помпи и Ноу-хау за Отоплителни системи


Product Guide
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg