Химизция и фертилизация

Преглед

Преглед

Системите за химизация и фертилизация могат да бъдат отделни, но от нашата позиция принципите винаги са едни и същи: Безопасно, прецизно дозиране и равномерно смесване във водата, отчетено на изходния тръбопровод. С оборудването за дозиране и измерване на Grundfos ефективната употреба на химикали става проста задача.

За работа с различни химикали Grundfos има помпена технология, която позволява лесна настройка и поддръжка. Нашите корозионно устойчиви дозиращи помпи са идеални за впръскване на хранителни вещества и пестициди, както и на киселина за отстраняване на органични материали. Те дозират концентрирани и готови за употреба химикали равномерно и прецизно и автоматично регулират дозата според промяната на дебита.

Навън в полето културите ще получат необходимата равномерна концентрация хранителни вещества и пестициди. Правилното количество на правилното място и в правилния момент. Можем да дадем съвет и за съответните процедури за безопасност, предотвратяване на обратен поток и прочие, съобразно местните законови ограничения.

Свързани продукти
Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg