Химическо третиране - водоснабдяване

Преглед

Преглед

При третирането на води се използува химическа дезинфекция с цел значително намаляване на количеството микроорганизми и от това - подобряване качеството на водата.

Grundfos може да доставя завършени дозиращи системи за големи или малки обеми на база различни технологии за флокулация, дезинфекция и pH регулиране. В допълнение, гамата електронни и електрохимични принадлежности от Grundfos предлага пълен контрол на вашите процеси за дозиране и дезинфекция и несъмнено може да се интегрира във вашата система.

Преносът на водата до различните места за третиране налага много изисквания към помпените решения и гамата помпени системи на Grundfos - от огромни потопяеми, при които главното е пренос на големи количества, а не повишаване на налягането, до ефикасните вертикални многостъпални центробежни помпи (CR), покривайки всички нужди в междинните етапи.

Поради корозивното естество на болшинството използувани химикали, съобразно тях трябва да се проектира дозираща станция. Grundfos има специализираните знания за изпълнение на тази задача и може да оборудва дозираща станция съобразно използуваните химикали, независимо дали това са концентрати, готови за ползуване разтвори или сухо вещество, като се съобрази с вашите изисквания, съответните процедури за безопасност, съхранението на химикали и вашата съществуваща инсталация.

Традиционно масово използуваните методи за химическа дезинфекция се базират на хлорни съединения. Grundfos може да консултира и доставя решения за дезинфекция с хлорни съединения като хлор-газ (Cl2), натриев хипохлорит (NaOCl), и хлорен диоксид (ClO2).

При третирането на води с цел подобряване на тяхното качество все повече навлизат икономичните системи за подготовка на дезинфектант от сухо вещество. Grundfos може да доставя напълно автоматизирани системи на базата на PLC, които подготвят и надеждно дозират органични коагуланти или полиелектролити.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Помпи с приложение в Третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


брошура wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg