Водогрейни котли

Преглед

Преглед

Хидравлични системи за всякакви нужди
Ние предлагаме всичко - от стандартни помпени решения до сложни адаптирани Integrated Water Circuit (IWC) решения с множество функции, оптимизирани за водогрейни котли.

Оптимизация на всички жизненоважни параметри
Нашата нагласа е организирана ефективно да подкрепя вашите проекти за водогрейни котли и да удовлетвори вашите изисквания. Пълният контрол върху жизненоважните процеси е предпоставка за това и причината, поради която проектираме и произвеждаме всички критични компоненти сами. Това също ни позволява да иновираме и оптимизираме всички независими компоненти и крайно важни работни параметри като надеждност, енергийна ефективност и шум.

Нарастващо ноу-хау и разбиране на приложенията
Непрекъснатият диалог с клиентите, съпроводен с 30 години пряк опит в хидравликата, ни помага да разберем какво принажда стойност към решението за водогрейни котли. И сме повече от щастливи, че можем да споделим с вас нашето нарастващо ноу-хау и разбиране на приложението.

Решения

Използувайте нашите знания за приложението

С годините Отделът за ОВК оригинално оборудване е добил значителни знания, доставяйки широка гама хидравлични решения на пазара. Вие и вашата фирма имате достъп до този опит, партнирайки с нас. Нашите лаборатории и методологии се усъвършенстват и следователно можем да ви предложим структуриран подход за тестване, валидиране и решаване на проблеми.

4,500,000 системи не могат да бъдат сгрешени

  • 4.5 милиона хидравлични системи, работещи от 2000 г
  • Знания и разбиране на приложенията
  • Малки, големи, стандартни и адаптирани решения
  • Висока надеждност, дълготрайни материали
  • Компактна, всичко събрано в едно система
  • Хидравлични системи, проектирани за лесно сглобяване и сервизиране
  • Един отдел, един доставчик - подобрен мениджмънт на веригата за доставки

 

Insight
Новости
Контакт
Търговска компания

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg