Захранване на котли

Преглед

Преглед

Котел

Производствените линии зависят до голяма степен от ефикасната и надеждна работа на водогрейните котли. Поради това здравите питателни помпи на Grundfos за парни котли и котли за горещи вода и масло са специално разработени да осигуряват оптимална работа и в екстремални условия.

Всички питателни помпи на Grundfos могат да бъдат окомплектовани с вграден честотен конвертор за оптимизиране на процесите по отношение на температура, налягане и качество на парата. Ако част от процеса е и подготовката на водата, дозиращите ни помпи ще осигурят точно дозиране на всякакви адитиви.

Пара: Когато става въпрос за питателни помпи, парните котли са сред най-трудните и предизвикателни приложения. Процесът се характеризира с високо налягане, висока околна температура и значителен брой пускания и спирания, които натоварват помпата. За да удовлетворят екстремалните условия, многостъпалните питателни помпи на Grundfos са оптимизирани във всяко отношение и дори могат ефективно да се справят с лошите условия на техните входове. Помпите могат допълнително да се оборудват с въздушно охлаждане, което защитава механичното уплътнение на вала от повреди, причинени от високите температури, и с монитор, който следи процеса и ви предупреждава за всякакви отклонения.

Гореща вода: Едностъпалните шунтови помпи на Grundfos за котли за гореща вода работят при температура до 110°C, като осигуряват достатъчно гореща вода за процесите, за които е нужна, а също поддържат постоянна температурата в котела.

Маслено отопление: Масленото отопление е много подходяща алтернатива на парата при множество процеси, особено когато се изисква високо налягане. Гамата питателни помпи на Grundfos за приложения с маслено отопление се справя с температури до 240°C и включва както едностъпални, така и многостъпални модели.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg