Биодизел

Преглед

Преглед

Биодизел

Адаптираните според нуждите на клиента помпени решения на Grundfos увеличават надеждността на работа и безопасността в в цялата инсталация за биодизел. Нашата гама помпи за тежък режим на работа ефективно транспортира флуиди от складовите резервоари към различните процесни съоръжения. Те могат да бъдат за трансестерификация и сепарация, измиване и изсушаване, преработка на глицерин и оползотворяване на метанол. Естествено, за работа във взривоопасна среда разполагаме с одобрени по ATEX помпи.

Действителни случаи
Референции
Новини
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg