Обратно промиване

Преглед

Преглед

Обратното промиване представлява обратно изпомпване на вода, напр. за периодично промиване на филтри. Grundfos може да доставя помпени решения, които притежават силата и бързодействието за ефективно обратно промиване.

Обратното промиване е форма на превантивна поддръжка, която предпазва филтрите от задръстване. Обратното промиване в пречиствателни станции е автоматизиран процес, управляван обикновено от програмируеми логически контролери (PLC). Цикълът на обратно промиване обикновено се стартира, когато диференциалното налягане върху филтъра превиши зададена стойност.

Grundfos може да доставя помпени решения, които да отговарят на голямото разнообразие дебити за обратно промиване, като варират от големи помпи с разделен корпус и помпи със смесен поток, при които се фокусира повече на преноса на вода отколкото на повишаване на налягането, до нашата много успешна вертикална многостъпална центробежна помпа (CR), като покриваме всички необходими работни режими между тях.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


Помпи с приложение в Третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg