Grundfos Product Center

Grundfos представя новия Grundfos Product Center

Ако сте чакали появата на онлайн приложение, което да улеснява Вашата работа, ние имаме добра новина за Вас. Изцяло новия Grundfos Product Center стартира скоро.

Вашия личен асистент

Разглеждайте Продуктовия Център, като личен асистент. Веднага след като се регистрирате, той започва да Ви опознава. Той научава Вашите навици и предпочитания, и помни търсените от Вас продукти. Така Вие може бързо и лесно да ги преразгледа, още от началната страница. Той също така Ви позволява да запазвате елементи - включително цялостни проекти - и да влезнете в тях отново само с едно кликване на главната страница.

 

WebCAPS със светлинна скорост

В същността си, Grundfos Product Center е по-бързо и по-интуитивно решение, което ще подмени системата за WebCAPS. Това прави избора на най-подходящата помпа за монтаж или подмяна по-лесен и Ви дава бърз достъп до информация за помпи, които вече имате. С Grundfos Product Center, можете да:  

• Оразмерявате помпите
• Разглеждате продуктовия каталог на Grundfos
• Намерите подходящи резервни помпи
• Намерите помпи за работа със специални течности

Това Ви позволява достъп до техническа информация за всеки продукт - включително CAD чертежи, криви, спецификации, документация и видео - почти мигновено, всичко от продуктовата страница на помпата. 

Нова “Quick Size” функция

Новата “Quick Size” функция позволява на много потребители да оразмерят помпа почти автоматично. Просто въведете стойности за напор и дебит, а Grundfos Product Center ще свърши останалото. Вие вече имате контрол и върху процеса на оразмеряване, благодарение на новите възможности за определяне на размера по дизайн на помпа или помпено семейство, в допълнение към оразмеряване и приложение.