Световен ден на водата 2020

Да направим водата глобален приоритет

Водата е най-ценният ни ресурс. Тя е жизненоважна за способността ни да поддържаме чисти и безопасни градове и общности. Ние обаче сме изправени пред тежки предизвикателства за водата и климата, което прави нашите източници на вода по-малко надеждни. На някои места изменението на климата води до силни засушавания, докато на други се наблюдават екстремни наводнения.

Водата и устойчивостта са нашият бизнес и страст от 75 години и на 22 март 2020 г. се присъединяваме към останалатачаст от света, за да подчертаем значението на водата по време на Световния ден на водата. Ден за водата и изменението на климата - и как двете са неразделни. свързани.

Потопете се в истории и научете как всеки отговорен акт има устойчиво въздействие.

grundfos-story-dubai-society-1920x1080

Отключване до 80 процента икономия на енергия

Сменяйки неефективните помпи, собственик на сграда в Дубай спестява 50-80 процента електроенергия на своите климатични системи. С модернизацията клиентите получават ново, съвременно оборудване за помпи и осигуряват по-добра среда за жителите.

grundfos-story-uganda-society-1920x1080

Лесен достъп до безопасна, достъпна вода

След десетилетия опасен достъп до вода, рибарските селища край езерото Виктория получават безопасна и достъпна вода със системи Grundfos Lifelink. В едно село случаите на диария са на път към пълното ликвидиране.

Водният ни отпечатък е по-голям, отколкото си мислим

/content/gbu/bg/campaigns/worldwaterday/water-cleanup

Защото не виждаме 90 процента от водата, която използваме. Всички сме част от решението - защото това не е само вода. Това е нашата вода. Време е да започнете да се грижите за нея #ForOurWater

Климатичните промени създават водни предизвикателства

Whose responsibility is sustainability.pdf

Използването на енергия е основна причина за изменението на климата и представлява около 60 процента от общите емисии на парникови газове в световен мащаб. Изменението на климата води до значителни водни предизвикателства като покачване на морското равнище, обилни валежи и екстремни наводнения в някои части на света и недостиг на вода или засушаване в други.

grundfos-story-denmark-water-reuse-society-1920x1080px

Повторната употреба на вода превръща отпадъчните води в ресурс

Третирането на технологичната вода и повторната й употреба на място е спестяване на вода както за нашата фабрика, така и за обществото около Grundfos в Bjerringbro. Помага ни да спестяваме повече от 5 000 м3 вода годишно.

Water Scarcity
Water2Life

Water2Life: Помощ за болници и училища с безопасна вода

Програмата за набиране на средства Water2Life е един пример за това как Grundfos подкрепя целите на ООН за устойчиво развитие. В момента Water2Life подобрява водоснабдяването на държавното училище Tocoa в Колон, Хондурас.