Grundfos Olympics

28/05/2015

Grundfos Olympics

По-голяма и по-добра от всякога: Grundfos Олимпиада

За седми пореден път се състоя Олимпиадата на Grundfos под мотото "Отборен дух и приятелство"!

1200 служители на Grundfos от 55 страни се срещнаха по време на Grundfos Олимпиадата, която се състоя на 15 и 16 май 2015 в Бйерингбро (Дания).

Олимпиадата предоставя на служителите на Grundfos уникалната възможност за изграждане на по-тесни връзки с колеги, много от които никога не са се виждали един с друг.