Енергийната Ефективност и Grundfos

03/11/2013

XVIII Научна конференция с международно участие "ЕМФ 2013" 50 години Енергомашиностроителния факултет

Energy Sozopol

През септември, Grundfos България взе участие в едно от най-големите и международно признати научни конференции в рамките на инженерната общност. Конференцията бе организирана от Енергомашиностроителния факултет на ТУ – София и се провежда ежегодно в периода на "Дни на Науката" на ТУ - София.

Тази година конференцията се препокри с 50 годишнината на Енергомашиностроителния факултет. Това събитие донесе още повече публичност и интерес сред научната общност в България и в международен план.

За изминалите 17 години Конференцията се утвърди като традиционен, ежегоден научен форум за среща на български и чуждестранни специалисти и бизнесмени в областта на енергетиката, топлотехниката, хидро и пневмотехниката, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, опазване на околната среда, текстилната и конфекционната техника.


Тази година основна тема на конференцията бе енергийна ефективност, където инж. Емилиан Богословски взе активно участие с презентация на тема Енергийната ефективност и Grundfos .