Обучения и Събития

Pump Theory

Помпена теория

За дебит, напор, налягане, плътност, вискозитет, консумация на енергия, помпи и работа на помпите, адаптация и кавитация.