Поддържани версии на WinCAPS

Поддържани версии на WinCAPS

Всяка версия на WinCAPS притежава изцяло нов набор от данни за продукти. Добавят се нови продукти, актуализират се настоящите, а продуктите, които не се произвеждат повече, се преместват в Сервиз, така че информацията, отнасяща се за тях, все още може да бъде намерена.

Освен това се представят нови функции, а старите се подобряват, тъй като ние се стремим непрекъснато да предоставяме на нашите клиенти най-доброто обслужване.

В момента се поддържа версия на WinCAPS WinCAPS 2013.01 - от април 2013 г.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati