Онлайн обучение за WinCAPS

Онлайн обучение за WinCAPS

Онлайн обучението е достъпни на няколко езика и съдържа текст, екранни снимки, филми със звук и интерактивен тест. Специфичното съдържание на това обучение може да варира в зависимост от версията на Grundfos WinCAPS, която използвате; общите принципи обаче остават същите.

Обучение за WinCAPS - английска версия

Обучение за WinCAPS - немска версия

Обучение за WinCAPS - френска версия

Обучение за WinCAPS - испанска версия

Обучение за WinCAPS - китайска версия

Обучение за WinCAPS - италианска версия

Обучение за WinCAPS - руска версия

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati