Защо помпата MQ не изпомпва, когато я включа?

Вероятно има въздух в помпата. Смукателната тръба/захранването с вода трябва да се провери за течове. Водният стълб трябва да остава неподвижен в смукателната тръба. Аналогично, трябва да се провери защитата срещу връщане на потока или подаващият вентил на смукателната тръба. Моля, за тази работа се обърнете към специализирана фирма.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati