Помпата не работи. На екрана за ватове на пулта за управление се показва "E3".

Вероятна причина за неизправността

Електрическа повреда

Отстраняване

Помпата трябва да се смени от специализирана фирма


    Facebook Twitter LinkedIn