SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Преглед

Преглед

Интелигентните дозиращи помпи с нови механизми на задвижване и настройка представляват идеалното решение за все по-комплексното дозиране. Те улесняват живота за потребителите, като поддържат протичането на процесите прецизно, надеждно и икономично.

Дозиращите помпи SMART Digital посрещат тези предизвикателства, като предлагат най-съвременна технология на задвижване, изцяло ново измерение в улеснената работа за потребителя и интелигентна система FlowControl. Тези свойства осигуряват извънредно прецизни, надеждни и икономични процеси, съчетани с най-доброто възможно съотношение цена-характеристики.

Предлагат се три различни гами помпи, всички с мощни стъпкови двигатели с променливи обороти; универсално захранване; както и пълна PTFE диаграма, която изпълнява най-взискателните изисквания за химическа устойчивост и издръжливост.

DDA

Моделът DDA е помпа за комплексни приложения с високи изисквания, при които фокусът е върху максималната надеждност на процесите. В допълнение към разширения диапазон капацитети и коефициент на регулиране до 1: 3000, той включва FlowControl, контрол на налягането, AutoFlowAdapt и вградено измерване на потока. Пакетът за промишлени приложения се допълва с допълнителни режими на работа, каквито са таймер за седмично дозиране и нови функции, като обезвъздушаване.

DDC

DDC впечатлява с характеристики, като проста, интуитивна работа с колело с щракване и графичен течнокристален дисплей на повече от 25 езика. Нещо повече, всички стандартни режими на работа и входове-изходи, например аналогово управление или изходно реле, могат да се вграждат в системи за управление. Тази помпа е подходяща за универсално използване, благодарение на отличителни черти като функция SlowMode (антикавитация) за високо-вискозни среди и опростен режим на калибриране.

DDE

DDE е икономичният базов модел с всички предимства на цифровото дозиране, например коефициент на регулиране 1: 1000 и равномерно, непрекъснато дозиране. Този модел може да замести сам цял комплекс съществуващи модели с коефициенти на дозиране от 0.006 до 6 l/h. Коефициентът се задава по логаритмична скала 0.1-100 %. Опростеното импулсно управление на модела, функцията външно спиране и сигналът за ниво на изпразване са идеални за базови OEM приложения.

Характеристики и предимства

 • Простота – просто боравене и идеално наблюдение и управление, дори от дистанция
 • Системата е изключително лесна за използване, благодарение на новото колело с щракване и опростената, интуитивна навигация посредством графичен течнокристален дисплей на над 25 езика. Необходимият поток може да се задава директно на дисплея в ml/h, l/h или gph.
 • Големият течнокристален дисплей показва състоянието на помпата, като променя цвета на фоновото осветяване и позволява бързо и лесно управление на работата на помпата.

Модулност – гъвкава и подходяща за всяка работна среда или ситуация

 • Новата фамилия помпи има коефициент на регулиране до 1: 3000 / 1: 1000, като намалява значително необходимия брой различни модели.
 • Моделите имат универсална монтажна плоча за всички популярни методи на монтиране. Функцията щракване прави бързо и лесно свалянето на помпата от монтажната плоча, когато е необходимо.
 • Максималната гъвкавост се осигурява от управляващ куб, който може да се върти, широка гама регулировки и захранващи напрежения (100-240V, 50/60 Hz) и комплект за хидравлично свързване.
 • Опцията E-box позволява на помпите SMART Digital да бъдат вградени – а дори и допълнително поставени – в системи, каквито са комплексните мрежи Profibus.

Интелигентност на потока – най-висока надеждност на процесите

 • Системата FlowControl предотвратява нежеланите спирания, дори и при променливи параметри на процесите, например флуктуации в налягането на системата.
 • Технологията, използвана в помпите SMART Digital, осигурява точна диагностика на най-често срещаните причини на неизправности, които възникват при дозирането с помпи с диафрагма. Тези неизправности са показани с обикновен текст в менюто за аларми.
 • Нещо повече, функцията AutoFlowAdapt гарантира, че процесът на дозиране продължава с необходимия поток, дори и когато е подложен на външни въздействия. Когато например се дозират среди с дегазиране, управлението на двигателя автоматично се регулира при всяко откриване на мехурчета и така те могат да излязат от дозиращата глава. Също и флуктуационното обратно налягане на системата вече не въздейства върху необходимия поток - отклоненията автоматично се коригират с механизма на регулиране на оборотите на стъпковия двигател.
 • Вградената функция на измерване на потока прави излишно скъпото допълнително измервателно оборудване. Ако е необходимо, текущото измерване на потока се показва директно на дисплея и може да се интегрира в залата за управление чрез аналогов изход или шинен протокол.

Процеси

 • Дезинфекция
 • Регулиране на pH
 • CIP
 • Дозиране на химикали и биоциди
 • Утаяване и флокулация
 • Филтрация
 • Обратна осмоза

Приложения

 • Третиране на питейна вода
 • Третиране на отпадъчна вода
 • Целулозно-хартиена промишленост
 • Текстилна промишленост
 • Обработка на вода за почистване
 • Хранително-вкусова промишленост. млекоцентрали
 • Третиране на води за охладителни кули
 • Вода за захранване на котли с ниско налягане
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Брошури

Брошури

 

Дозиране и дезинфекция

Дозиране и дезинфекция

Product brochurePublication No: 95719920Release date: 01-02-2012

Download PDF

2190 kB - 18 pages

SMART Digital – DDA с Profibus

SMART Digital – DDA, Profibus

Product brochurePublication No: 97923770Release date: 01-10-2011

Download PDF

183 kB - 2 pages

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital DDA – DDC – DDE

Product brochurePublication No: 95726831Release date: 01-08-2012

Download PDF

5145 kB - 7 pages

Цифрови дозиращи помпи SMART от 0.0025 до 30 l/h

Цифрови дозиращи помпи SMART

Product brochurePublication No: 95726917Release date: 01-03-2012

Download PDF

266 kB - 2 pages

Сервиз

Сервиз

Контакт
Търговски офис

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя