DIP

Преглед

Преглед

Контролер за три измервани параметъра

Системата DIP - Dosing Instrumentation Pool (Прибори за дозиране за басейни) първоначално е конструирана за приложения за плувни басейни, но днес се използва и в приложения за пречистване на води. Тя измерва до три параметъра и може да контролира едновременно два от тях, като така осигурява идеален контрол върху качеството на водата. DIP говори на пет езика, което улеснява потребители без предишни познания да изпълняват всички операции.

Характеристики

 • Измервателни електроди, които не се нуждаят от поддръжка
 • Сензор за пробна вода за недопускане на предозиране
 • Функции за управление по избор
 • Езици на дисплея: английски, немски, френски, испански, полски и руски
 • Подсказвания към оператора, подавани от менютата
 • Бързо калибриране

Параметри за мониторинг и контрол

DIP измерва до три параметъра едновременно:

 • Хлор, хлорен диоксид или озон
 • pH
 • Окислително-редукционен потенциал

DIP контролира два параметъра едновременно:

 • Хлор, хлорен диоксид или озон
 • pH

Предварително сглобени системи

Нашите предварително сглобени системи използуват изпитани електроди и DIP контролери, комбинирани подходящо за конкретните приложения, и монтирани на готово за бързо инсталиране табло. Всяка комбинация може да бъде с различни измервателни клетки и начини на почистване.

Всяка система е снабдена с една от следните клетки AquaCell:

 • D1 - устойчива на налягане, с почистващ двигател
 • D2 - устойчива на налягане, с хидромеханично почистване
 • D3 - без налягане, с хидромеханично почистване

Характеристики

 • Монтирана на табло и окабелена, готова за свързване
 • Подготвени комплекти кабели
 • Електрод за Cl2
 • Диапазон на измерване от 0 до 30 mg/l за Cl2 или ClO2
 • Измервателна клекта със сензор за поток за водна проба, гарантиращ безопасна работа
 • Температурна компенсация.

Приложения

Обществени сгради

 • Контролиране на вода в басейни
 • Третиране на вода – обществени сгради

Третиране на питейна вода

 • Контролиране на pH за дозиране на киселини и основи, мониторинг и контрол на остатъчен хлор

Третиране на вода за плувни басейни и бани

 • Контролиране на pH за дозиране на киселини и основи, мониторинг и контрол на остатъчен хлор

Третиране на промишлени процесни води

 • Контролиране на pH за дозиране на киселини и основи, мониторинг и контрол на хлор, хлорен диоксид или озон

    Facebook Twitter LinkedIn

Ползи

 • Измервателни електроди, неизискващи поддръжка
 • Сензор за вода образец за недопускане на предозиране
 • Функции за управление по избор
Брошури

Брошури

 

Брошура

DIP

The DIP (Dosing Instrumentation Pool) is specially designed for swimming pool applications. It measures up to three parameters and controls two parameters at the same time giving you perfect control of the water quality of your pool. The DIP speaks five languages making it easy for users without previous knowledge to carry out all operations.

Grundfosliterature-3579562.pdf (454 KB)

Техническа книга

DIP

Triple measuring amplifier and controller for pools The DIP (Dosing Instrumentation Pool) is specially designed for swimming pool applications. It measures up to three parameters and controls two parameters at the same time, giving you perfect control of the water quality of your pool.

Grundfosliterature-1191129.pdf (1 MB)

Брошура

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Брошура

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Сервиз
Инсталиране

Монтаж

Информация и съвети

Grundfos е световен доставчик на помпи и сродни системи. Ние имаме подготвен персонал от сервизни инженери, които могат да ви поддържат по време на инсталационната фаза на помпата или решението. Продуктите на Grundfos се произвеждат по много високи стандарти, което помага да се гарантира дълъг срок на експлоатация. Нашият дългогодишен опит с различни видове инсталации и техника на инсталиране са също ключови фактори за максимизиране на сроковете на експлоатация на продуктите или системите на Grundfos.

Ние ще можем да ви подкрепим със следното:

 • Информация за подходящата защита на нашите помпи
 • Съвети за физическото позициониране на помпата за необходимия сервиз/ремонт
 • Съвети за физическо позициониране на помпата за поддържане на правилна работа
 • Правилно окабеляване за изпълняване на изискванията на добрата практика и електромагнитна съвместимост

Обърнете се към местната фирма на Grundfos, за да получите пълна поддръжка за своята нова инсталация.

Въвеждане в експлоатация

За постигане на оптимална работа, много важно е продуктът/системата да бъдат инсталирани и регулирани правилно от самото начало. Познанията и опитът на сервизния техник на Grundfos, както и използването на специализирани сервизни инструменти на Grundfos за регулиране на работата на помпата, гарантират, че са постигнати най-голямата възможна ефективност и напълно правилна експлоатация на оборудването. Въвеждането на помпата в експлоатация се препоръчва в следните случаи:

 • Ако помпите се управляват от честотен конвертор
 • Ако помпената система работи в голяма система, например система за управление на сгради
 • Ако потребителят иска да бъде обучен за правилна работа на помпата
 • Ако помпата е жизнено важно звено във важно производствено/приложно съоръжение
 • Там, където инсталирането е от критично значение, за да може продуктът на Grundfos да работи в продължение на пълния си планиран срок на експлоатация, например в приложения за пречистване на води. В такива случаи въвеждането в експлоатация не е само препоръчително, но е и необходимо
 • Там, където безопасността представлява проблем, например в системи за дезинфекция

Въвеждането в експлоатация се изпълнява в процедура "стъпка по стъпка", като се издава отчет за настройките на помпата.


    Facebook Twitter LinkedIn
Операции

Действие

Сервизно споразумение


Сервизното споразумение на Grundfos гарантира ефективната и непрекъсната работа на вашата помпена система и ви дава достъп до сервизните центрове на Grundfos и оторизираните сервизни партньори по целия свят, денонощно.

Профилактиката е по-добра и по-евтина от лечението

След като сте си купили помпата, ще искате тя да функционира ефективно и надеждно; едно официално сервизно споразумение с Grundfos ще ви даде спокойствие. То е и изгодно в икономическо отношение, като ви дава твърда сума на разходите във вашия бюджет за поддръжка и достъп до значителни отстъпки.

Вие просто съставяте комплект от сервизни програми в съответствие с нуждите си, а след това ни оставяте да извършваме планови посещения за поддръжка, за да не допускаме престой. Предлагаме три типа сервизно споразумение, налично за всички помпи:

 • Базово
 • Разширено
 • Цялостно.


Независимо какво споразумение изберете, вашето оборудване винаги ще бъде сервизирано от специално подготвен персонал.

Изгодният избор

Добре поддържаните помпи могат да намалят вашата консумация на енергия до 50%. Освен това, не трябва да се забравя, че в cерия помпи, работещи заедно, една неизправна помпа може да засегне всички други. Сервизно споразумение с Grundfos ще сведе разходите за експлоатация на помпата до минимум. Нашето внимателно пресмятане на oбщите експлоатационни разходи на всички наши продукти показва, че имаме поглед върху истинските разходи за притежание на всяка от нашите помпи.

Сключването на сервизно споразумение и оставянето на нашите високо квалифицирани сервизни техници да извършват сервиз на вашите помпи ви предпазват от непредвидени разходи. Редовният сервиз и поддръжка на вашите помпи гарантират, че те работят при оптимална ефективност.

Ремонт и поддръжка

Сервизът на Grundfos ще поддържа и ремонтира вашите помпи. Нашите сервизни професионалисти могат и да ви посъветват по въпросите на ефективността, като дадат предложения за икономия на пари в дългосрочен план.

Ремонт и поддръжка на вашите съществуващи помпени системи

Естествено, винаги можете да се обърнете към Grundfos за ремонта и техническото обслужване на помпите, които сте закупили от нас. Grundfos може да ремонтира вашите помпи до спецификациите, които имат като нови. Важно е обаче да се запомни, че една нова по-добра или същата като старата помпа може да се окаже в дългосрочен план по-евтина от ремонта. Вижте в "Подобряване или смяна" как това има здрав смисъл от гледна точка на бизнеса.

Ефикасен сервиз, където и да се намирате

Сервизът на Grundfos е винаги наблизо. Като работим в близко сътрудничество с нашите оторизирани сервизни партньори, ние предлагаме сервиз по целия свят. Помощта от квалифицирани професионалисти по помпите никога не е далече, независимо дали се нуждаете от незабавна помощ, или се интересувате да чуете какви възможности има за икономии.

Дистанционно управление на Grundfos

Дистанционното управление на Grundfos е изгоден, сигурен и надежден начин да следите и управлявате помпените инсталации от компютър с интернет при много ниска цена.

Свързване на помпите и хората

Със защитената и надеждна система за дистанционно управление можете да следите и управлявате своите помпени системи от компютър с интернет при много ниска цена.

Дистанционното управление на Grundfos е изгодна и опростена система за следене и управление на помпените инсталации в търговски сгради и в системи за водоснабдяване и отпадни води. То намалява нуждата от инспекции на обекта, а в случай на аларма и предупреждение отговорните хора се уведомяват директно.

Системата предлага по-широка гама от предимства и функции от проследяването, базирано на мобилен телефон. За тези, които не изискват автоматизиране на дистанционния процес, дистанционното управление на Grundfos е идеалното решение за проследяване и дистанционно управление, повече от традиционните системи SCADA (управление с надзор и събиране на данни). Първоначалната инвестиция е минимална, а една фиксирана ниска такса покрива трафика на данни, разходите за хостване и поддръжка на системата, включително архивиране на всички данни.

Ефикасно управление на аларми

Графикът при повикване в тази нова телеметрична система гарантира, че алармените съобщения от контролерите на обекта отиват директно при отговорните хора. Мениджърът на системата може да влезе в системата от компютър на всяко място и да планира кой да получава алармените съобщения от всяка инсталация във всеки момент на денонощието. Мениджърите могат да планират за години напред и лесно могат да обработват всекидневните изключения от графика.

Оптимизиране на сервизното обслужване и поддръжката

Промените в ефективността на помпата могат да се проследяват с използване на графики на тенденциите, генерирани автоматично от системата. Това проследяване може да даде индикация за всяко износване или повреда в инсталацията, като в съответствие с това да се планира необходимият сервиз и поддръжка.

Комуникационният интерфейс (модемът CIU271) разрешава предаването на данни посредством GPRS/SMS от вашите помпи и контролери Grundfos. Вградената многоцелева В/И платка ви позволява да свързвате сензори и превключватели.


    Facebook Twitter LinkedIn
Подмяна

Подмяна

CAPS

Предназначението на CAPS е да предостави пълен инструмент, който съдържа обширен каталог на продуктите на Grundfos и програма за оразмеряване, за да изберете най-подходящата помпа за вашето приложение.

Има и функция за избор на помпа за подмяна за циркулационни помпи за централно отопление, помпи за гореща вода и S помпи за отпадни води, както и функция за произвеждане на професионални оферти, които включват криви, чертежи, текстове на офертата, електрически схеми и др.

И не на последно място, софтуерът съдържа ръководства за използване и работа почти за всички помпи Grundfos на много езици. Сервизни чертежи, разгънати изгледи и списъци на частите се предлагат за всички продукти за канализация, а също и за много други типове помпи.

CAPS се предлага в две версии: WinCAPS, предлагана на CD-ROM, и онлайн версията WebCAPS, предлагана на уеб сайта на Grundfos. Допълнителните функции в WebCAPS включват чертежи на CAD и литература.


    Facebook Twitter LinkedIn
Резервни части

Резервни части

"БЪДЕТЕ отговорни" е един от нашите девизи в Grundfos. За нас от голямо значение е помпите ни да бъдат проектирани за ниска консумация на енергия и най-високия възможен коефициент на полезно действие през целия им срок на експлоатация. Едно от последствията от това е, че офертите за сервиз, включително резервни части и комплекти за смяна, се определят през фазата на разработка.
Персонализираните оферти за сервиз, поръчки онлайн и центрове за дистрибуция с бърза реакция гарантират, че имате частите, когато ви потрябват.

Списък на препоръчваните резервни части

Списъкът съдържа частите, които трябва да поддържате на обекта за сервиз на вашите помпи. Тези препоръки могат да се намерят на сайта на продуктите в нашия инструмент WebCAPS.

Специално проектирани сервизни комплекти

Сервизните комплекти включват всичко, което ви трябва за задача за сервизна поддръжка или ремонт, включително инструкции за разглобяване, подмяна и повторно сглобяване.

Услуга за 24-часова доставка на резервни части

За да бъдете напълно сигурни, че не трябва да чакате, можем да заделим запаси от резервни части, които са от критична важност за вашата работа. Това ще гарантира, че те ще са в наличност, когато ви потрябват.

Гаранция 10 години

Ние гарантираме, че резервните части за всяка помпа Grundfos, която закупите днес, ще останат в наличност през следващите 10 години.

Онлайн инструмент за сервиз

24-часов достъп до нашия онлайн инструмент WebCAPS е наличен от всеки компютър. Цялата техническа документация и информацията, която ви трябва за сервиз на вашата помпа, е винаги достъпна за вас, по всяко време:

 • Сервизни инструкции
 • Видеофилми "стъпка по стъпка" за сервиз
 • Интерактивни разгънати изгледи
 • Чертежи с разрези.

    Facebook Twitter LinkedIn
Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

How to Buy

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg