Условия за използване и Правила за поверителност

Условия за използване на цифровите решения на Grundfos

Условия за използване

Описание на услугите

Когато използвате цифровите решения на Grundfos („Цифровите решения“), вие
 имате достъп до информацията и услугите, предоставени от Grundfos.

Цифровите решения се състоят от уеб страницата на Grundfos, от която вие можете да използвате определени услуги, като например самостоятелни решения, формуляри за контакт, искания за допълнително съдържание, записване за бюлетини и конкретни приложения на Grundfos, до които има достъп, без да е създаден акаунт, каквито са Grundfos GO Apps и Продуктовият център на Grundfos. За някои от приложенията ще има допълнително ЛСКП и ще можете да си създадете акаунт и да получите достъп до допълнителни модули на приложенията.

Aриемане на условията

Цифровите решения, които ви предоставя Grundfos, включително всички
актуализации, подобрения, нови функции и др., се подчиняват на следващите
Условия за използване („УЗИ“). Grundfos си запазва правото да актуализира УЗИ
във всеки един момент без предизвестие. Най-новата версия на УЗИ може да се
види чрез щракване върху хипертекстовата връзка „Правни въпроси“ най-долу на нашите интернет страници. Като влизате в Цифровите решения или използвате уеб сайта по какъвто и да било начин, вие приемате да се обвържете с тези УЗИ.

Отказ от отговорност

Grundfos предоставя Цифровите решения като услуга и само с информационни цели. Предаването на тази информация не създава никаква форма на отношения с Grundfos. Вие не трябва да предприемате действия въз основа на информацията, предоставена посредством Цифровите решения, без да потърсите лично съдействие от Grundfos. Ние сме се опитали да поддържаме колкото е възможно по-голяма точност на информацията, софтуера и всички други услуги в Цифровите решения, но Цифровите решения може да съдържат грешки или пропуски, за които ние не носим никаква отговорност. Материалът и съдържанието на Цифровите решения се предоставят „във вида, в който са“ без никакъв вид гаранция.

Нито Grundfos, нито неговите клонове не носят отговорност за никаква загуба на хардуер, софтуер или файлове, предизвикана от използването на Цифровите решения или елементите, изтеглени или използвани от/в Цифровите решения. В съответствие с това, Grundfos не дава никаква гаранция, че Цифровите решения или услугите, предоставени в Цифровите решения – от Grundfos или от името на Grundfos (включително безплатно изтегляне на софтуер) ще изпълняват вашите изисквания или ще работят без прекъсване, ще бъдат навременни, надеждни и без грешки, нито че Цифровите решения или сървърите, използвани от Grundfos, не съдържат вируси или грешки и са напълно функционални и точни. Grundfos се старае да поддържа Цифровите решения и тяхното действие, но Grundfos не носи и не може да носи отговорност за никакви дефекти, които може да съществуват в Цифровите решения или действието на Цифровите решения.

Grundfos може да предостави връзки към други уеб сайтове или да предложи приложения от други доставчици. Използването на такива уеб сайтове и/или приложения на други доставчици става на ваша лична отговорност.

Действащото законодателство може да не позволява изключването на определени гаранции или ограничаването или изключването на отговорност за случайни или закономерни повреди. В съответствие с това, някои от ограниченията или изключенията по-горе може да не важат за вас. При никакви обстоятелства обаче общата отговорност както на Grundfos, така и на някой от клоновете му, не може да превишава сумата, заплатена от вас, ако има такава, за използване на Цифровите решения.

Незаконна или забранена употреба

Като условие за използването на Цифровите решения от ваша страна, вие няма
да използвате Цифровите решения за никаква цел, която е незаконна или забранена от тези УЗИ. Вие нямате право да използвате Цифровите решения по начин, който би могъл да увреди, изключи или претовари който и да било сървър на Grundfos и мрежите, свързани към който и да било сървър на Grundfos, нито да попречи на работата на други лица с Цифровите решения. Вие нямате право да се опитвате да придобиете неразрешен достъп до Цифровите решения, други акаунти или сървър на Grundfos посредством хакерски или други методи. Вие нямате право да получавате или да се опитвате да получавате информационни материали чрез каквито и да било средства, които не са предложени за целта посредством Цифровите решения.

Вие нямате право съзнателно да въвеждате вируси, „троянски коне“, „червеи“ или други материали, които са злонамерени или технически вредни.

Интелектуална собственост

Цифровите решения, както и всички елементи, от които са съставени, включително в частност графични описания, данни, софтуер, текстове, емблеми на Цифровите решения, са защитени от законите за интелектуалната собственост, т.е. в частност законите за авторско право и/или законите за търговски марки.

Цифровите решения, както и всички елементи, от които са съставени, са изключителна собственост на Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding ви предоставя ограничен, неизключителен лиценз за използване на Цифровите решения, както е указано за всяко Цифрово решение.

Всяко друго използване на Цифровите решения или един от техните елементи представлява нарушение на правата, освен в случаите, когато това предварително и конкретно е разрешено писмено от Grundfos Holding A/S.

Обезщетяване

Вие ще обезщетявате, предпазвате и няма да допускате вреди за Grundfos (включително дъщерните му фирми) от каквато и да било отговорност, иск, щета и разходи, включително адвокатски такси и разноски в разумен размер, по отношение на нарушаването от ваша страна на тези Условия на използване или употреба на или злоупотреба с Акаунта за Grundfos.

Правни спорове

Всички спорове, възникнали вследствие използването на Приложенията или тълкуването на УЗИ, се уреждат от законите на Дания, с изключение на случаите на конфликт в тях с нормативната уредба. Единственото място за разрешаване на всякакви спорове, произтичащи от или свързани с това ЛСКП, ще бъде Градският съд в Копенхаген, Дания.

Ако законите, действащи спрямо тези условия, биха могли в един по-късен момент да бъдат тълкувани или променени така, че една или повече от клаузите стане недействителна или невалидна, това няма да доведе до невалидност на условията като цяло.

Разни

Grundfos си запазва правото да видоизменя, преустановява или прекратява Цифровите решения по всяко време, без излагане на причина или предизвестие. Grundfos си запазва и правото да прекратява достъпа до използването на Цифровите решения от вас, вашия Администратор на достъп или всеки от вашите Оторизирани потребители по всяко време, без излагане на причина или предизвестие. Без ограничаване на общоприложимостта на горното, Grundfos може да преустанови или прекрати вашия достъп до Цифровите решения по всяко време, ако вие нарушите което и да било от УЗИ.

УЗИ съставляват цялото споразумение между Grundfos и вас, като потребител, като заменят всички предишни споразумения.

Ако Grundfos не приведе в действие определена разпоредба, това не означава, че Grundfos се отказва от правото си да направи това по-късно. Ако съдът установи, че което и да било от условията е неприложимо конкретно за вас, останалите условия остават да действат. Grundfos може да прехвърли това споразумение по свое усмотрение на всяко юридическо лице от Grundfos Group.

 

Правила за поверителност

За да предостави Цифровите решения, Grundfos събира лични данни за вас.
Когато използвате Цифровите решения на Grundfos, вие позволявате на Grundfos да обработва вашите лични данни в съответствие с тези Правила за поверителност.

Ние в Grundfos отчитаме, че вие може да желаете да поддържате
конфиденциалността на личната информация, която давате онлайн, и знаем, че
имаме задължението да предоставим подходяща защита и отговорна обработка на цялата лична информация, която получаваме.

Ако чувствате, че не можете да приемете тези Правила за поверителност, ние
препоръчваме да не използвате Цифровите решения на Grundfos.

Какви видове данни събираме и обработваме и за какви цели?

Като правило, вие имате достъп до Цифровите решения, без да ни уведомявате
кои сте вие и без да давате никакви лични данни за себе си.

Обаче Grundfos понякога има нужда да ви поиска и да регистрира лично
идентифицираща информация за вас, например вашето име, фирма, имейл адрес, телефонен номер и адрес („Лични данни“), за да доставя информационни бюлетини или други услуги.

Grundfos регистрира и обработва лични данни за вас, за да достави заявените
услуги, когато вие:

 • използвате определени самостоятелни услуги и формуляри за
  контакт,
 • ни изпращате запитване или ни предоставяте обратна
  връзка,
 • се записвате за бюлетини или
 • ни давате какъвто и да било лични данни посредством нашия
  уеб сайт или приложения.

Grundfos регистрира само личните данни, които са необходими за предоставяне
на услугата, която сте заявили (напр. вашия имейл адрес или частен адрес).

Освен това Grundfos събира данните за използването от ваша страна на Цифровите решения, включително вашия IP адрес, за целите на събиране на знания и сведения и анализ с цел да създаде пълна картина на клиента и да се получи по-добро разбиране на изискванията и поведението на нашите клиенти. Ние използваме тези познания, за да създадем по-персонализирани среди за работа за потребителите.

Grundfos не съхранява информация за методите на плащане, например номера на дебитни карти, номера на банкови сметки или подобни.

Кой е операторът на данни и пред кого разкриваме лична информация (обработващи на данните)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark е операторът на данни и отговаря за сигурността на данните за събраната информация.

За да бъдат доставени стоките или услугите, които сте поръчали, личните
данни, въведени в Цифровите решения, освен това се разкриват пред:

 • фирмите в Grundfos Group
 • внимателно избрани трети лица, които да използват вашите
  лични данни, включително, но без ограничаване до:

- Microsoft Ireland Operations Limited Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

- Globase International Aps Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Denmark

- Google Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

- Adobe Systems Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ireland

- MaxMind 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA

- Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA

- Facebook 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

Възможно е и други упълномощени трети лица да имат нужда от достъп до или съхраняване на лични данни, ако местните закони го налагат. Grundfos ограничава достъпа и използването на лични данни от подобни трети лица.

Как съхраняваме вашата лична информация?

Вашата лична информация и файловете с данни могат да се съхраняват и
обработват във всяка страна, където Grundfos има съоръжения или в която
Grundfos ангажира доставчици на услуги. Като използвате Цифровите решения на Grundfos или разкривате информация пред Grundfos, вие се съгласявате с
предаването на информация към страни извън вашата страна или местожителство, които могат да имат правила за защита на данните, различни от тези във вашата страна или страната, в която сте се намирали, когато сте давали информацията на Grundfos.

Ние съхраняваме лична информация само за такъв срок, за какъвто е необходимо за гореупоменатите цели.

Достъп до информация, оплаквания

Вие имате правото да задавате въпроси относно записаната от Grundfos информация за вас и да подавате възражения относно записването на
тази информация и обработването на вашите лични данни. Ако информацията е
грешна, непълна или неподходяща, имате право да поискате тя да бъде коригирана или изтрита.

Освен това вие имате правото да оспорвате всяко профилиране, извършвано от Grundfos. Можете също да подадете оплакване към Датската агенция за защита на данните.

Ако желаете да научите повече или да направите промяна в информацията за вас, приканваме ви да се свържете с Grundfos Holding A/S, като попълните този формуляр за контакт.

 

Контакт, поправки и актуализации на правилата за поверителност

Grundfos се задължава да изпълнява във всеки момент законодателните
изисквания, отнасящи се до защитата на личната поверителност. В началото на
нашите правила за поверителност винаги можете да видите кога е била последната актуализация на правилата.

Ако имате въпроси или коментари, свързани с нашите правила за поверителност или начина на използване от нас на вашата лична информация, вие сте добре дошли да се свържете с Grundfos Holding A/S.