Добиване на вода

Преглед

Преглед

Добиването на позволяваща пречистване вода е първата стъпка за всяка водоснабдителна система. Независимо дали източникът е подпочвена вода, повърхностна вода от реки и езера, обезсолена морска вода или рециклирана пречистена вода, Grundfos предлага пълни помпени решения от всякакъв мащаб - от потопяеми до осово-засмукващи помпи и големи помпи с разделен корпус и аксиален поток.

Устойчивостта при добиването на вода от даден източник с течение на времето изисква помпеното решение да е икономически ефективно, да осигурява безпроблемна работа и да е енергийно оптимизирано. Grundfos има цели десетилетия опит в разработването на управляващи и мониторинг системи за помпено оборудване и произвежда свои собствени двигатели на помпи за всякакви флуиди и дебити.

Външни честотни конвертори (CUE) за задвижвания с променлива скорост и защити на двигатели (MP204), които следят състоянието на двигателя, гарантират оптимално адаптиране към променящи се работни условия. С това се постига перфектно съответствие спрямо хидравлика, двигатели, електрическа част и всички останали механични компоненти, които изграждат една цялостна помпена система, гарантирайки възможно най-добрата ефективност (к.п.д.).

През годините Grundfos е бил пионер в многобройни иновации, които са се превърнали или в момента стават промишлени стандарти. Grundfos ще продължи да е начело на промотирането и внедряването на енергийно ефектива и устойчива технология. Точно тези иновации ще позволят на водоснабдителната инфраструктура да посрещне бъдещите предизвикателства и нормативни разпоредби.

Разработните от Grundfos високоефективни двигатели, съчетани с вградено или външно задвижване с променлива скорост, отговарят, а понякога надхвърлят изискванията, поставени от законовите разпоредби за ефективност на двигателите по света. Съобразявайки това, средно 85% от общите експлоатационни разходи (LCC) за една обикновена помпена система са енергийни разходи; преминаването към технология с високоефективни двигатели може да означава намаляване на (LCC) с до 50% и намаляване негативното влияние върху околната среда.

Техническите решенията на Grundfos се разработват за конкретните инсталации и всички компоненти са напълно интегрирани от самото начало. Grundfos отива по-далеч от осигуряването на вода по начин, който е икономически и екологично устойчив. Нашата визия може да се прилага по отношение на основните проблеми за опазване източниците на вода, като посреща нуждите на консуматорите и гарантира икономически ефективна инфраструктура. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.


    Facebook Twitter LinkedIn
Downloads

Downloads


Референтна програма за SP помпи

Референтна програма за SP помпи

Инженерно ръководство за оптимален монтаж на SP помпи.


water utility профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Действителен случай, Loosdrecht

Действителен случай, Loosdrecht

Grundfos и Vitens си сътрудничат в намирането на нови енергийни спестявания под земята.


Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg